Productieleider: een gesprek met Anne Onkelinckx, BASF


Jobinhoud

"Ik ben voornamelijk bezig met productie: dagelijkse problemen oplossen en overkoepelende intitiatieven nemen om de kwaliteit (efficiëntie, milieu, veiligheid) te verbeteren. Ik combineer dit met een zijdelingse job (10%) als kennismanager."

Agenda

"De dag begint met rapportering. De ploegen wisselen informatie uit over het verloop van de productie. Van daaruit worden de prioriteiten bepaald. Hopelijk blijft er dan nog tijd over om aan kwaliteitsbevorderende projecten te werken. Regelmatig moet ik naar het moederbedrijf in Ludwigshaven voor besprekingen. Ik probeer ook tijd te maken om met de mensen op de werkvloer te gaan praten.
Meestal werk ik thuis nog een uurtje door in de gedaante van ideeënmanager."

Studies

"Ik ben doctor in de chemie. Een basisdiploma is wel vereist, maar andere voorkennis niet. Het bedrijf biedt voldoende opleidingskansen om de nodige specifieke kennis te verwerven."

Competenties

"Ik ben de enige vrouw in een team van 44 mannen en beschik bovendien over relatief beperkte ervaring. In mijn leidinggevende functie is een portie overtuigingskracht dan onmisbaar. Als er zich een storing of probleem voordoet, is analytisch en synthetisch denken belangrijk voor een efficiënte aanpak. Uit een massa gegevens moet je dan snel de relevante info kunnen distilleren. Enkel als je openstaat voor veranderingen kan je verbeteringen op lange termijn realiseren."

Salaris

"Wij werken onder een gestructureerd salarissysteem, dus zeer competitief. Ik denk dat de sector in het algemeen wel goed betaalt."

Moeten we jaloers zijn?

"Ik heb in acht jaar BASF zelf mijn carrière kunnen sturen naar mijn persoonlijke interesses en ambities. Onze eenheid stoomt een nieuw product klaar voor de markt, dat zorgt voor extra spankracht. In mijn job als ideeënmanager kan ik me creatief uitleven."

Carrièremogelijkheden

"Ik zou niet van sector willen veranderen. Maar een switch naar een ander vakdomein moet wel kunnen, HR bijvoorbeeld. Want ik heb intussen een goed beeld van de nodige competenties om succesvol te zijn in een bepaalde functie. Op de marketingafdeling zou ik mijn productkennis kunnen inzetten. Dergelijke uitdagingen zijn trouwens mogelijk binnen BASF en worden zelfs aangemoedigd."