Preventieadviseur

Preventieadviseur

Als veiligheidsverantwoordelijke sta je in voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid en het uitwerken van een preventieplan in al zijn aspecten. Je verricht de nuttige, de nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen voor de verbetering van het welzijn van de werknemers. Je realiseert een " veiligheidscultuur" en je bent het aanspreekpunt als specialist terzake.

Op basis van analyse van ondermeer de arbeidsongevallen en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats streef je naar preventieve verbeteringsacties. Je verzorgt de permanente vorming van het personeel inzake veiligheid.

Je bent een zelfstarter met uitstekende communicatieve en samenwerkingsvaardigheden en je kunt een cultuurverandering aandragen en begeleiden.

Taakomschrijving

 • Als veiligheidsverantwoordelijke sta je in voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid en het uitwerken van een preventieplan in al zijn aspecten.
 • Je onderhoudt hiertoe alle contacten met externe en interne betrokkenen, die je bij de implementatie zullen ondersteunen.
 • Je verricht de nuttige, de nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen voor de verbetering van het welzijn van de werknemers.
 • Je realiseert een "veiligheidscultuur" en je bent het aanspreekpunt als specialist terzake.
 • Je neemt eerst kennis van de fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen, onderzoekt ze ter plaatse, waarna je maatregelen kan voorstellen om de risico's te verhelpen die eruit voortvloeien.
 • Door je aanwezigheid op de werkvloer en in samenwerking met de productie- en onderhoudsverantwoordelijken van het bedrijf ga je na of de wettelijke vereisten en reglementeringen inzake veiligheid opgevolgd worden.
 • Op basis van analyse van ondermeer de arbeidsongevallen en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats streef je naar preventieve verbeteringsacties.
 • Je verricht ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek van de arbeidsplaatsen en van de werkposten.
 • Je verzorgt de permanente vorming van het personeel inzake veiligheid.

Profiel

 • Je hebt minimaal een opleiding veiligheid op niveau 2 of een technische opleiding genoten en reeds een eerste ervaring met de uitwerking en implementatie van een veiligheidsbeleid.
 • Je bent een zelfstarter met uitstekende communicatieve en samenwerkingsvaardigheden en je kunt een cultuurverandering aandragen en begeleiden.
 • Je hebt een uitgebreide kennis van veiligheidsaspecten.
 • Je bent een pragmatisch persoon.

Op zoek naar een job als preventieadviseur?