Nog altijd weinig nieuwe jobs in 2010


“Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Dat is de vraag die Manpower elk kwartaal voorlegt aan 71.000 overheids- en privéwerkgevers uit 35 landen en gebieden. Dit zijn de belangrijkste conclusies.


1. Weinig Belgische werkgevers zullen begin 2010 rekruteren


De Belgische werkgevers geven hun meest pessimistische rekruteringsintenties weer sinds de lancering van de Manpower Barometer in België in 2003. Slechts 4% van de 750 bevraagde werkgevers zijn van plan om voor nieuwe jobs te zorgen in de periode tot eind maart 2010. 8% voorziet een inkrimping van het personeelsbestand en 87% verwacht dat er niets zal veranderen. De Nettotewerkstellingsprognose haalt -4% of -5% na uitzuivering van seizoensvariaties. Dit is een daling met 4 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en een belangrijke daling met 11 punten in vergelijking met vorig jaar.


2. Wel optimisme in elektriciteitssector


De tewerkstellingsvooruitzichten zijn somber in alle bevraagde activiteitensectoren in België, met uitzondering van de sector Elektriciteit, gas & water (+10%). De meest pessimistische vooruitzichten vinden we in de sectoren Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en Winning van delfstoffen (allebei -11%), en in de Horecasector (-8%). De rekruteringsintenties gaan erop achteruit in 8 van de 10 bevraagde sectoren in vergelijking met vorig kwartaal, en in 9 sectoren ten opzichte van vorig jaar.


3. Hoopvolle signalen in Azië, Europa en VS


Een analyse van de internationale resultaten toont aan dat bepaalde landen een breekpunt hebben bereikt. Dat is vooral in Azië het geval, waar de rekruteringsintenties opnieuw hetzelfde niveau bereiken als voor de recessie. In Europa en de Verenigde Staten (+6%) zien we een langzame en gelimiteerde verbetering. In de Belgische buurlanden gaat de nettotewerkstellingsprognose vooruit in Duitsland (+5%), blijft stabiel in Frankrijk (+1%) en het Verenigd Koninkrijk (0%), en daalt in Nederland (-3%).


Download hier het volledige rapport.