Nieuwe regeling jobstudenten van 2012

Vanaf 1 januari 2012 wordt de wetgeving rond jobstudenten versoepeld. Op voorstel van Minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx is het kernkabinet op 15 april 2011 akkoord gegaan met een hervorming van de studentenarbeid.

Welke zijn de grote lijnen van de nieuwe regeling?

1. Vanaf nu zijn 50 dagen vakantiewerk mogelijk, gespreid over het hele jaar

Momenteel mag je als jobstudent enkel 46 dagen werken: 23 dagen in juli, augustus en september en 23 voor de rest van het jaar. Dat worden er vanaf 1 januari 2012 dus 50, die je mag spreiden over het hele jaar.

2. Maar één solidariteitsbijdrage

Er komt slechts één solidariteitsbijdrage voor die 50 dagen. De student betaalt 2,71% van zijn brutoloon als bijdrage, de werkgever neemt 5,42% voor zijn rekening. Momenteel bestaan er twee solidariteitsbijdragen (23 dagen gedurende de zomer aan 7,51 % en 23 dagen buiten de zomer aan 12,51 %).

3. Nieuwe online teller van gewerkte dagen

Met de nieuwe online teller-studentenarbeid van de RSZ kan men nagaan hoeveel dagen van de 50 de student al gewerkt heeft. Zo hebben zowel student als werkgever een duidelijk zicht op het aantal gewerkte dagen. Want, werkt een student meer dan 50 dagen dan vervalt het studentenstatuut en moet de werkgever volledige patronale sociale bijdragen betalen.

4. Contracten van 12 maanden mogelijk

Dat in tegenstelling tot de huidige regeling waarin een werknemer enkel een contract van 6 maanden kan afsluiten. Vanaf 2012 kan een jobstudent dus een heel jaar voor dezelfde werkgever werken.