Foutmelding

 • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
 • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Milieudeskundige

Milieudeskundige

De milieudeskundige houdt zich bezig met de technische aspecten van het vak of met de beleidsaspecten. In het eerste geval bestaat het grootste deel van je werk uit het onderzoeken van bijvoorbeeld bodemverontreiniging, afvalverwerking of je kijkt of drinkwater aan de milieu-eisen voldoet.

Als je je bezighoudt met beleid, zet je beleidslijnen uit, en geeft je bijvoorbeeld advies aan een orgaan als het ministerie van landbouw of verkeer en waterstaat. Je voorspelt, signaleert en beschrijft milieuproblemen, je analyseert hun oorzaken en je geeft wegen aan om problemen te voorkomen of op te lossen. Je kunt uitdagingen aan, staat open voor verandering en je hebt een dynamische, flexibele en autonome persoonlijkheid.

Taakomschrijving

 • De milieudeskundige houdt zich bezig met de technische aspecten van het vak of met de beleidsaspecten. In het eerste geval bestaat het grootste deel van je werk uit het onderzoeken van bijvoorbeeld bodemverontreiniging, afvalverwerking of je kijkt of drinkwater aan de milieu-eisen voldoet.
 • Als je je bezighoudt met beleid, zet je beleidslijnen uit, en geeft je bijvoorbeeld advies aan een orgaan als het ministerie van landbouw of verkeer en waterstaat.
 • Om je werk goed uit te voeren ben je voortdurend op hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving en onderzoek naar aspecten van het milieu, zoals het gat in de ozonlaag, uitstoot van giftige gassen door industrie, enz.
 • Je voorspelt, signaleert en beschrijft milieuproblemen, je analyseert hun oorzaken en je geeft wegen aan om problemen te voorkomen of op te lossen.
 • De vraagstukken waarmee milieudeskundigen te maken krijgen, zijn gecompliceerd omdat ze vele aspecten hebben. Om er enkele te noemen: bestuurlijke aspecten (milieubeleid, beheer en -toezicht), juridische aspecten (milieuwetgeving en -maatregelen), natuurwetenschappelijke aspecten (biologische, microbiologische, chemische en toxicologische) en technische aspecten (installaties en andere voorzieningen ter bescherming van het milieu). Milieudeskundigen moeten de problematiek dus vanuit verschillende vakgebieden kunnen benaderen.

Profiel

 • Je bent burgerlijk, industrieel of landbouwkundig ingenieur (bio-ingenieur).
 • Je kunt uitdagingen aan, staat open voor verandering en je bent een dynamisch, flexibel en autonoom persoonlijkheid.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken, omdat je vaak adviezen moet geven aan anderen.
 • Bovendien voel je je betrokken met alle aspecten van het milieu.

Op zoek naar een job als milieudeskundige?