Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Meer jongeren tewerkstellen

Meer jongeren tewerkstellen is één van de belangrijkste doelen van het Generatiepact. De overgang naar de arbeidsmarkt gebeurt vaak veel te moeilijk. Er is bovendien een groot tekort aan stageplaatsen voor wie deeltijds werkt en leert, maar ook de jongeren zelf hebben soms een aanmoediging nodig om erin te stappen en het vol te houden.


Het generatiepact wil die problemen oplossen door:


- een startbonus voor jongeren die slagen in hun stage en een positief verslag krijgen van hun werkgever: de startbonus is een jaarlijkse bonus voor de jongere die tijdens de deeltijdse leerplicht een praktijkopleiding bij een werkgever aanvat. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de bonus is dat de jongere slaagt voor de theoretische vorming.


-een fiscale maatregel die bedrijven aanmoedigt stageplaatsen open te stellen: jaarlijkse bonus voor de werkgever die een deeltijds leerplichtige jongere tewerkstelt met een arbeids- of leerovereenkomst.


-verdubbeling van het aantal federale startbanen van 1,5% naar 3%: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten steeds 3% jonge werknemers in dienst hebben. Daarvoor komt iedereen in aanmerking die jonger is dan 26.


-tutoraatsbonus voor werkgevers: bovenop de stagebonus krijgt de werkgever een fiscaal duwtje in de rug wanneer hij een deeltijds leerplichtige jongere een praktijkopleiding aanbiedt. Ook de federale globale projecten zullen versterkt worden.


-Individuele beroepsopleiding in de privésector: Pas afgestudeerde jongeren moeten, met het oog op een duurzame tewerkstelling, bij het beëindigen van hun opleiding in het technisch of het beroepsonderwijs, onmiddellijk in een (twee maanden durende) individuele beroepsopleiding in een onderneming kunnen stappen. Terwijl krijgen zij een wachtuitkering en een productiviteitsvergoeding.