Loon overheidsmanagers wordt (fel) ingeperkt

Na jaren getouwtrek over het loon van overheidsmanagers is er nu zowel voor Vlaamse als federale toppers een akkoord uit de bus gekomen.

Het salaris van een Vlaamse topmanager wordt afgetopt op maximaal 242.000 euro bruto. Voor federale overheidsmanagers komt de grens op 450.000 euro bruto te liggen.

Vlaamse overheid: maximaal 242.000 euro

Topmanagers van Vlaamse instellingen, zoals De Lijn, Kind en Gezin of de VRT, mogen niet meer verdienen dan de minister-president.

Toplui van Vlaamse instellingen zullen daardoor per jaar niet meer mogen verdienen dan 242.000 euro, het jaarloon van Kris Peeters (CD&V). Het variabele gedeelte van het loon mag niet meer dan 20% bedragen.

Vertrekpremies worden beperkt tot maximaal één jaarsalaris (maximaal 242.000 euro dus). Managementvennootschappen zijn uit den boze.

Er is een uitzondering voorzien voor de artsen van het UZ Gent. Bovendien kan de Vlaamse regering bepaalde overheidsmanagers tóch een hoger loon toekennen, als de marktomstandigheden daarom vragen.

Federale overheid: maximaal 450.000 euro

Ook voor topmanagers bij de federale overheid komt er een loonplafond. Vorig jaar probeerde toenmalig Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) al dat plafond op 290.000 euro te leggen, het jaarsalaris van de eerste minister. Te laag, vonden vele partijen. Het zou onmogelijk worden om degelijke toplui aan te trekken en te behouden met zo'n loon, klonk het.

Huidig Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) legt het plafond daarom nu op 450.000 euro. Het vaste loon blijft wel beperkt tot 290.000 euro, zoals Magnette voorstelde. Aandelenopties en royale vertrekpremies zullen onmogelijk worden.

Het voorstel van Labille heeft onder andere betrekking op de NMBS, de Nationale Loterij, Belgocontrol, het voedselagentschap en Fedasil. De topman van de NMBS Holding, Jannie Haek, verdiende het afgelopen jaar nog 512.000 euro bruto, exclusief voordelen.

Belgacom en bpost blijven omwille van juridische redenen buiten schot. Didier Bellens, CEO van Belgacom, zal zijn salaris dus vermoedelijk niet zien inkrimpen.