Loods bij de haven van Zeebrugge, ook een job voor jou?

In totaal zijn in heel Vlaanderen zo’n driehonderd loodsen aan de slag. Geen job die voor iedereen is weggelegd: “We zijn zes opeenvolgende dagen van wacht en werken vaak in heel grillige omstandigheden”, vertelt Kris De Lepeleire, die al elf jaar als loods bij de haven van Zeebrugge werkt.

“Net als de meeste collega’s heb ik na mijn studies nautische wetenschappen eerst in de lange omvaart de wereldzeeën bevaren. Dat heb ik veertien jaar gedaan, waarvan twee jaar als gezagvoerder. Maar uiteindelijk bleek dat moeilijk te combineren met mijn gezinsleven, dus heb ik een gooi gedaan naar het loodswezen. Met succes. In 2004 was de haven van Zeebrugge aan het groeien en ze konden mij daar goed gebruiken.”

“Als loods sta je in voor de veiligheid van de bevaarbare zeewateren. Dat is de meest ruime definitie van de job. Het grootste deel van de tijd zijn we bezig met beloodsing van schepen. We gaan aan boord van de zeeschepen om er de kapitein te assisteren. Zij komen vaak van een ander werelddeel en kunnen onmogelijk alle nodige kennis van onze wateren beheersen en bijhouden: zandbanken, stroompatronen, communicatieprocedures, ... Daarom zijn wij de eerste assistent van de kapitein, we nemen het vaartechnische commando deels over. Ik zie het heel concreet als mijn taak om de kapitein op zijn gemak te stellen, hoe spannend de klus ook is.”

“Daarnaast worden we als loods heel sterk betrokken bij al wat nautisch beheer betreft. We delen onze expertise bij baggerwerken, bij het beheer van boeien en bakens, het uitwerken van veiligheidsprocedures, bij waterbouwkundige projecten zoals de windmolenparken of de bouw van steigers. We zijn kortom partner en aanspreekpunt zodra het varen en manoeuvreren met schepen in en naar de Vlaamse havens betreft.”

Multiculturele omgeving

“De driehonderd loodsen zijn onderverdeeld in een van de vier korpsen: kust, zee, rivier en kanaal. Ik zit bij het kustkorps. Het vaargebied in Vlaanderen is zo uitgestrekt en complex dat het voor een loods onmogelijk is om alle wateren grondig te kennen. Van een loods wordt verwacht dat hij zijn gebied op zijn duimpje kent. Dikke mist of vliegende storm, op ons moet men kunnen rekenen.”

 “Het is een vereiste om het diploma nautische wetenschappen en een kapiteinsbrevet te hebben. Mijn collega’s hebben dus vroeger ook allemaal gevaren. Omgekeerd belanden niet alle zeevarenden zomaar in het loodswezen. Het is immers een job die niet voor iedereen weggelegd is. Je moet eerst en vooral graag varen natuurlijk. Je moet de job ook fysiek aankunnen en niet vies zijn van fysieke risico’s. We hebben geen vast werkschema en kunnen op de meest onmogelijke momenten opgeroepen worden voor een heel moeilijke klus in heel zware omstandigheden. Bovendien is er heel weinig marge voor fouten, zeker niet als je werkt met grote schepen. Je moet dus heel geconcentreerd met je werk bezig zijn.”

 

Het lot van de zeeman

“Als loods waak ik erover dat we aan de veilige kant van de grens blijven. Dat vraagt teamgeest, een goed ontwikkeld inschattingsvermogen en ook een dosis diplomatie. Helder en constructief communiceren is een extra uitdaging in de multiculturele omgeving waarin we werken. Scheepsbemanningen komen nu eenmaal uit alle hoeken van de wereld. Bovendien zijn we zes opeenvolgende dagen van wacht. Dat wil zeggen dat we 24 uur op 24 oproepbaar zijn. Wanneer dat zo is, moeten we binnen de 2,5 uur aan boord van een schip kunnen staan. Het kan echt zijn dat je een hele nacht in de weer bent geweest, even in je bed kruipt en een paar uur later weer opgeroepen wordt. Daardoor is het fysiek ook heel belastend.”

 “Het evenwicht tussen werk en gezinsleven is niet evident. Op de lange omvaart waren we soms maanden van huis weg. Als loods is die combinatie veel leefbaarder, al kan ik me bijvoorbeeld niet engageren in een vereniging of een cursus volgen. Dat is het lot waarmee een zeeman zich moet verzoenen. Maar wanneer je veel voldoening uit je job haalt, is dat het wel waard.”