Kom jij in aanmerking voor een startbaanregeling?

De startbaanreglementering - ook wel Rosettaplan genoemd - is een maatregel uit het regeerakkoord van de regering Verhofstadt I om de jongerenwerkloosheid tegen te gaan. Het plan houdt in dat werkgevers met een zekere omvang verplicht worden een vastgesteld aantal jongeren tewerk te stellen.

Het voorziet voor de werkgever ook bepaalde voordelen in geval van tewerkstelling van behartigenswaardige categorieën jongeren met een startbaanovereenkomst.

Het begrip 'startbaanovereenkomst' is een verzamelbegrip voor verschillende, al bestaande vormen van inschakeling in het arbeidsproces. Een overeenkomst zal slechts als startbaanovereenkomst worden beschouwd wanneer de indienstneming is gebeurd op basis van een geldige startbaankaart én de jongere in kwestie als tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst wordt geïdentificeerd op de multifunctionele aangfite aan de RSZ (=Dmfa).

- Waarom werd de startbaanregeling in het leven geroepen?
- Mogen alle werkgevers hier gebruik van maken?
- Wie komt in aanmerking voor zo'n regeling?
- Welke startbaanregelingen bestaan er?
- Welke formaliteiten moet je in orde brengen voor een startbaanregeling?
- Welke rechten en plichten heb je bij een startbaanregeling?
- Welke zijn de voordelen voor een werkgever?

I.s.m. SD Worx