Kmo-werknemers zijn tevreden en werken hard

80% van de werknemers in kmo’s is tevreden tot zeer tevreden op het werk. Als reden geven ze op: “de job zelf (70% )” en “de collega’s en de steun die ze bieden (66%)”. Bovendien zegt 55% van de Belgische werknemers dat ze het liefst in een kmo zouden werken en 84% van de mensen die in een klein bedrijf werken, zeggen dat ze opnieuw voor een kmo zouden kiezen mochten ze ooit van job veranderen.

85% van de kmo’ers is gemotiveerd tot zeer gemotiveerd op het werk. In kleine ondernemingen is het ziekteverzuim dan ook beduidend lager. De cijfers zijn het laagst in bedrijven met minder dan 20 werknemers (1,65%) en het hoogst in bedrijven van 500 tot 900 werknemers (2,51%). Straffer nog: 46% van de kmo’ers was in 2005 geen enkele dag ziek!

Hoe hard werken kmo’ers?

De prestatiegraad is hoger in kmo’s dan in grotere ondernemingen: kmo’ers zijn harde werkers en schatten zichzelf productief in. Het gemiddeld aantal uren is het hoogst in Brussel en het laagst in Wallonië. Binnen de Vlaamse provincies staat Vlaams-Brabant aan kop, gevolgd door Antwerpen. Binnen de Waalse provincies scoort Namen het beste, gevolgd door Luxemburg.

Een bedrijfsleider aan het woord

Marc Liguori, General Manager van Amgen (86 medewerkers in België, top 10 beste werkgevers in de categorie minder dan 500 werknemers): “Amgen België is relatief klein, iedereen kent iedereen en dat maakt het mogelijk om erg kort op de bal te spelen. Wij zorgen ervoor dat mensen graag bij ons blijven. We luisteren naar hun bekommernissen, naar hoe ze zelf de toekomst van hun bedrijf zien. Dat hoeft trouwens niet altijd om geld te gaan. Sommige werknemers zijn erg begaan met hun work-life balance. Wij willen daar best een heel eind in meegaan.“