Kan ik me later nog bedenken als ik nu al een arbeidscontract teken?

"Wij zijn laatstejaarsstudenten handelsingenieur. Veel bedrijven zijn nu al aan het rekruteren geslagen. Sommigen onder ons willen echter liever bij een bedrijf gaan werken dat pas in april 2012 begint te rekruteren. Stel dat we nu een contract tekenen met startdatum (september 2012), ons later bedenken en in april 2012 bij een ander bedrijf tekenen (eveneens startdatum september 2012), wat dan? Kan dit? Zijn hier consequenties aan verbonden?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Een arbeidsovereenkomst bevat meestal een proefbeding. Voor de gevolgen van een beëindiging van een bediendenovereenkomst nog vóór de aanvang van haar uitvoering, vertrekken we dan ook vanuit de veronderstelling dat dergelijk beding aanwezig is.

Principes

Zowel werkgever als werknemer kunnen een arbeidsovereenkomst steeds eenzijdig beëindigen.

De partij die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt moet een opzeggingstermijn betekenen. 

Gebeurt de beëindiging zonder rekening te houden met de wettelijke opzeggingstermijn, dan is de partij die beëindigt een verbrekingsvergoeding verschuldigd aan de andere partij.

Eenzijdige beëindiging vóór aanvang

De bijzonderheid aan jullie situatie is, dat de arbeidsovereenkomst nog niet is begonnen.

De vraag die zich dan ook stelt, is of in dergelijk geval een opzeggingstermijn geldig kan lopen en eindigen nog vóór de arbeidsovereenkomst effectief start?

Tijdens de proeftijd is de opzeggingstermijn vastgesteld op zeven kalenderdagen, maar de opzeggingstermijn kan pas uitwerking krijgen na een effectieve proeftijd van minimum één maand. Deze voorwaarde heeft als gevolg dat de opzeggingstermijn sowieso niet kan lopen, dus ook niet eindigen vóór de aanvang van de arbeidsovereenkomst. Je zal  de minimumperiode van één maand moeten presteren.

Wens je dit helemaal niet te doen, dan kan je werkgever  een verbrekingsvergoeding vorderen. Het bedrag van de verbrekingsvergoeding stemt overeen met je contractueel loon voor één maand en zeven dagen.

Einde in onderling akkoord

Een éénzijdige beëindiging vóór aanvang kan weleens een dure zaak worden.

Een betere oplossing kan er in bestaan de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. In die situatie is geen van beide partijen iets verschuldigd aan de andere. Uiteraard is de medewerking van de werkgever hier vereist.

Conclusie

Wanneer je een arbeidsovereenkomst tekent, ben je hierdoor gebonden.  Je kan dit niet ‘zomaar’ ongedaan maken … Bezint eer ge begint!

I.s.m. SD Worx