Je ziekteverzekering

Iedereen die in België beroepsactief is, betaalt sociale bijdragen. Niet voor niets natuurlijk want op die manier ben je verzekerd tegen het risico van ziekte of invaliditeit. Maar dan moet je wel aangesloten zijn bij een erkend ziekenfonds.

Het is immers langs dat kanaal dat je terugbetalingen geregeld worden. Tot hiertoe waren je ouders voor jou verzekerd. Eens je echter de gezegende leeftijd van 25 bereikt hebt, je gaat werken of je niet meer in je wachttijd bent, moet je je zelf inschrijven bij het ziekenfonds van je keuze. Daartoe neem je gewoon het lidboekje van je ouders mee, een kleefbriefje op je eigen naam of je SIS-kaart. Je ziekenfonds regelt verder alles voor jou.

Wat krijg jij van het ziekenfonds?

  • een mutualiteitsboekje om al je papieren in bij te houden
  • kleefstrookjes die je op al je doktersbriefjes en briefwisseling met het ziekenfonds moet plakken

Ben je van een andere politieke overtuiging dan je ouders of wil je eens gaan kijken of het gras groener is aan de andere kant, dan heb je de keuze uit een aantal verschillende ziekenfondsen. Een doordachte keuze kan je wel een aantal interessante voordelen opleveren.

De basisdekking kost overal evenveel, maar sommige ziekenfondsen bieden aanvullende voordelen zoals tussenkomsten voor brilmonturen of contactlenzen.

Wat als je ziek wordt?

Word je tijdens je werkloosheid ziek, dan stuur je best binnen de 48 uur je attest van arbeidsongeschiktheid naar je ziekenfonds. Op je stempelkaart vul je een 'Z' in voor de dagen dat je ziek was. Na afloop van je ziekte moet je formulier C6, dat door je ziekenfonds ingevuld werd, overhandigen aan je uitbetalingsinstelling.

Als werknemer geldt eigenlijk min of meer hetzelfde principe. Je moet binnen de 48 uur je werkgever verwittigen met een attest van de dokter. Bovendien kan je ook maar beter de adviserend geneesheer van je ziekenfonds op de hoogte brengen.