Je eindwerk: de troef om een job te vinden?

Het is een nieuwe trend, de wisselwerking tussen het bedrijfsleven en de academische wereld. Wat vroeger taboe was in academische milieus, wordt nu wel aanvaard. Scholen en bedrijven werken op steeds meer vlakken samen.

Sommige bedrijven, zoals de multinational Accenture, zien het als hun maatschappelijke taak om studenten te laten kennis maken met de bedrijfswereld en hen te ondersteunen bij het maken van hun eindwerk. Sinds 2009 begeleidt Accenture, de nummer één in strategische consulting, twee studenten in hun eindwerk. Opzet van deze begeleiding: kennismaken, uitwisselen en samenwerken.

"Naar Londen voor mijn eindwerk"

Eén van die studenten is Alice Demaret. Ze studeeert economie aan de Universiteit van Namen en kwam via via terecht bij Accenture. "Andere studenten hadden er al hun stage gedaan en ons op de hoogte gebracht van de mogelijkheid je eindwerk daar te maken. Ik heb meteen die kans gegrepen."

Na een motivatiegesprek werkte Alice een referentiekader uit voor haar thesis en werd ze opgenomen in de ploeg 'Strategie' van Accenture in Brussel. "Wat me vooral aansprak was de praktische kant van het hele gebeuren. Dat miste ik in mijn academische opleiding. Al snel kon ik me op een concreet project van Accenture gooien. Iedere dag beantwoorde een analist al mijn vragen en twee keer per week gaf een senior manager me feedback over de vorderingen in mijn eindwerk." Alice kon zelfs een maand, op kosten van het bedrijf, meedraaien in een ploeg van Accenture in Londen. Daar kreeg ze de mogelijkheid om alle informatie die ze nodig had, te gebruiken in haar eindwerk.

Kritische studenten belangrijk

"Als tegenprestatie verwachten wij wel dat het eindwerk in het Engels geschreven wordt en dat de student ook een interne presentatie in het bedrijf geeft. Wij begeleiden en ondersteunen de student, maar zijn helemaal geen vervanger voor hun academische promotor. Wij verlenen enkel logistieke en financiële ondersteuning en de student kan gebruik maken van onze Belgische en internationale expertise", onderlijnt Marc Van der Vleugel, senior manager van de vleugel 'strategische consulting' bij Accenture. "Wij vinden de kritische kijk die studenten kunnen bieden op onze onderzoeken een meerwaarde. Als de student zich echt kan bewijzen en het werk hem of haar bevalt, kan het zijn dat we een contract aanbieden."

Maatschappelijke rol bedrijven

Wijdverspreid in de Angelsaksische wereld begint deze manier van werken ook door te dringen in België. Sinds 2008 heeft Accenture al 4 studenten in het kader van hun eindwerk begeleid. "Deze studenten zijn zelfs voor een langere tijd naar het buitenland getrokken. Ze hebben er kunnen samenwerken en discussiëren met onze collega's in Londen en Boston. Ze zijn allemaal geslaagd met onderscheiding", vertelt Van der Vleugel.

Dat de samenwerking tussen bedrijven en andere sectoren steeds meer ingang vindt, vinden velen een goede zaak. Het helpt het bedrijfsleven verder te kijken dan enkel haar winsten en productiviteit. En het betrekt de jongeren al vroeg in de bedrijfswereld.

Tekst: Rafal Naczyk