IT-dienstverlening: een geprek met Bart Smets, projectleider bij SmalS MvM/EgovJobinhoud

SmalS MvM/Egov is een IT-dienstverlener met een sleutelrol in de uitbouw van E-government. Onze klanten zijn voornamelijk federale overheidsdiensten en sociale zekerheidsinstellingen. Met hen bespreek ik nieuwe informatiseringsprojecten. Welke functies moet een project hebben? Wat zijn de budgetten? En hoe zit het met de timing? Daarna organiseer ik een interne planning om het project te realiseren. Ik duid projectmedewerkers aan en geef ze leiding.

Studies

Handelsingenieur, optie beleidsinformatica

Competenties

Ik overleg zowel extern met klanten als intern met analisten en ontwikkelaars. Goede communicatievaardigheden zijn daarom belangrijk. Verder ben ik goed op de hoogte van plan- en opvolgtechnieken. Want als er iets misloopt, moet ik snel oplossingen vinden die passen in het budget en de timing. Uiteraard lopen de zaken soms anders dan ik ze gepland heb. Wie voor de overheid werkt, moet rekening houden met wetten die veranderen. Flexibel zijn is de boodschap.

Salaris

Competitief met de markt

Moeten we jaloers zijn?

Ik ben er trots op dat ik kan meewerken aan de uitbouw van een efficiënte overheid die de administratieve lasten voor burgers en ondernemingen verlaagt. Op die manier wordt het leven voor iedereen een beetje gemakkelijker. Bovendien is de door ons ontwikkelde elektronische aangifte voor de sociale zekerheid onlangs nog bekroond."

Carriëremogelijkheden

Het personeelsverloop bij SmalS-MvM/Egov is klein omdat de carriëreperspectieven op competentiemanagement gebaseerd zijn en daarmee correct verlopen. Ik ben niet van plan hier zomaar te vertrekken. (lacht)