Hoeveel verdien je op de dienst belastingen?

Liefst 102.000 kandidaten solliciteerden in 2010 voor een job bij de overheid. En dat voor 'maar' 2.800 jobs. Wij gingen kijken op de grootste overheidsdienst van het land: de FOD Financiën, goed voor bijna 30.000 ambtenaren. Welke werk doen ze en wat staat er tegenover?

Ambtenaar bij Financiën: wat houdt het in?

Op deze overheidsdienst werken bachelors en masters met een uitgesproken interesse voor fiscaliteit, financiën, boekhouden en rechtspraak. Uiteraard houden die 30.000 amtenaren zich niet allemaal bezig met jouw belastingen. De overheidsdienst telt naast een afdeling inning en invordering nog 5 andere departementen.

Een overzicht van hun activiteiten:

1. Afdeling fiscaliteit: analyseert en bereidt wetgevende teksten voor, geeft fiscale wetboeken uit...
2. Afdeling douane en accijnzen: waakt over de internationale handelsstromen.
3. Afdeling inning en invordering: zamelt het belastinggeld in.
4. Afdeling fraudebestrijding: zorgt ervoor dat iedereen zijn fiscale verplichtingen nakomt.
5. Afdeling patrimoniumdocumentatie: bepaalt het kadastraal inkomen, zorgt voor de inning van successie- en registratierechten en beheert alle eigendomsinformatie.
6. Afdeling thesaurie: beheert het geld van de federale staat.

Uiteraard zijn er ook een nog een brede waaier aan omkaderende functies terug te vinden, denk aan hr-medewerkers, it'ers, administratief bedienden...

Salaris: minstens 2.122,48 euro bruto per maand

De FOD Financiën volgt de barema's voor overheidspersoneel. Een beginnende ambtenaar van niveau B ontvangt 25.469,82 euro bruto per jaar (geïndexeerd!), of 2.122,48 euro bruto per maand. Start je op niveau A, dan krijg je 33.163,52 euro bruto per jaar of 2.763,63 euro bruto per maand. De lonen stijgen al naargelang anciënniteit, leeftijd en ervaring.

Meer uitleg over de weddenschalen bij de overheid.

9 andere voordelen

Ambtenaren op de FOD Financiën krijgen ook nog een flink aantal andere voordelen in hun schoot geworpen:

1. Premie voor tweetaligheid en/of competentieontwikkeling
2. Mogelijkheid om tijdens de werkuren opleiding te volgen
3. Mogelijkheid om aan te sluiten bij een collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorg
4. Fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (voor het woon-werkverkeer)
5. Fed+-kaart die recht geeft op tal van kortingen
6. Eten aan democratische prijzen in het bedrijfsrestaurant
7. Recup van overuren
8. Flexibele werkuren (in 38-urenwerkweek)
9. 26 verlofdagen aangevuld met verlof tussen kerst en nieuw

Meer info.

Waar solliciteren?

Wie aan de slag wil op de FOD Financiën solliciteert via de website van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Wil je je kans wagen, lees dan zeker ook de sollicitatietips van Anja Neyt, business unit manager bij Selor.

Bron: JobFin, FedWeb - Foto: Geert Vanden Wijngaert