Hoeveel levert een job in de journalistiek op?

Libië, Japan, de Wetstraat, ... ze hebben alvast één ding gemeen: er lopen momenteel veel journalisten rond. Een job dus om eens van naderbij te bekijken. Hoeveel verdien je als journalist? Waar kan je opleiding volgen? En hoe ervaren Annelies Beck en andere bekende journalisten hun werk?

Hoeveel verdien je als journalist?

Audiovisuele sector

“Voor journalisten bestaan er verschillende barema’s”, legt Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vereniging Van Journalisten (VVJ) en Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) uit.

“Journalisten die in de audiovisuele sector werken kunnen beroep doen op de barema’s vastgelegd in het Paritair Comité 227. Daar vallen bijvoorbeeld de commerciële zenders als VTM en VT4 onder, maar ook alle productiehuizen. Maar voor de regionale omroepen gelden de loonschalen van Paritair Comité 329. Let wel, deze barema’s zijn de minimumlonen. Er is afgesproken dat de sector daar niet onder mag gaan.”

Schrijvende pers

“Voor de schrijvende pers is het weer verschillend. Journalisten die voor een dagblad werken hebben sinds een aantal jaren geen CAO meer. Er bestaan wel adviesbarema’s, maar die hebben geen formele geldingskracht. We merken wel dat deze grotendeels worden nageleefd. Journalisten die voor een magazine werken, bijvoorbeeld Humo, Flair, Télémoustique, …  kunnen wel terugvallen op een CAO en minimumbarema’s.”

Lonen zeer versnipperd

“We kunnen dus stellen dat de verloning van journalisten zeer versnipperd is. Maar over het algemeen verschillen de barema’s niet zo sterk van elkaar. Er bestaan wel nog enkele nuanceverschillen; zo verdien je bij een krant doorgaans iets meer dan bij een magazine. Bij de regionale omroepen verdien je vaak minder dan bij nationale omroepen.”

Zelfstandige journalisten

“Voor freelancers ligt het een pak moeilijker. Zij hebben geen minimumbarema’s om op terug te vallen en zijn dus volledig afhankelijk van de goodwill van de mediahuizen waar ze voor werken. Het is dan ook een vaak gehoorde klacht dat zij te weinig verdienen en toch veel uren kloppen. Werkingskosten, zoals een wagen of computer, en fiscale lasten moeten ze voor eigen rekening nemen. Op een bepaald moment zijn er wel afspraken gemaakt tussen AVBB en de Uitgevers. Maar hier gaat het om adviesbarema’s.”

Van welke voordelen geniet je als erkende beroepsjournalist?

Doe je aan journalistiek werk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een perskaart aanvragen bij VVJ. Je start als stagiaire beroepsjournalist. Na 2 jaar kan je een perskaart als beroepsjournalist aanvragen.

Naast het feit dat een perskaart heel wat deuren opent, kan je ook genieten van een aantal andere voordelen: gratis openbaar vervoer (trein en bus), 50% korting op bepaalde vliegtarieven bij Business Airlines, prijskortingen bij musea, de jaarlijkse journalistenagenda, … Maar ook sociale bescherming en het recht op persvrijheid horen hierbij.

Waar kan je een opleiding journalistiek volgen?

Ben je op zoek naar een opleiding in de journalistiek? Dan kan je terecht bij heel wat hogescholen en andere onderwijsinstellingen. 

Bekende journalisten in actie!

Hoe verloopt een werkdag van een journalist? Waar houden ze zich mee bezig en hoe zit het wereldje in elkaar? Annelies Beck, Michaël Van Drogenbroeck, Martin Heylen, … doen hun relaas.

De werkdagen van:
- Annelies Beck
- Michaël Van Drogenbroeck
- Daniel Demoustier
- Tom Vandyck, correspondent in de Verenigde Staten
- Martin Heylen

Journalistiek: een gevaarlijk beroep?

Dat journalisten ook in lastige en gevaarlijke situaties kunnen terechtkomen, bewijzen de cijfers van ‘Reporters Without Borders’. Jaarlijks publiceren zij cijfers over het aantal vermoorde journalisten. In 2010 werden er wereldwijd 57 journalisten en 1 media assistent vermoord. 146 journalisten en 6 media assistenten werden gevangen genomen.

Foto: Lieven Van Assche