Hoeveel bedraagt het loon van een brandweerman?

Beroeps -of vrijwillige brandweermannen, hoe verloopt de aanwervingsprocedure en hoeveel verdienen ze?

 

Hoe word je beroepsbrandweerman?

Vroeger was er een verschil tussen beroeps -en vrijwillige brandweermannen. Deze eerste waren wettelijk gezien gemeentelijke ambtenaren van wie het statuut gereglementeerd is door de civiele veiligheidsdienst. De vrijwillige brandweerlui waren afhankelijk van de gemeente. In tegenstelling tot vroeger is de brandweer niet meer gemeentelijk georganiseerd, maar in hulpverleningszones. Daardoor is er meer uniformiteit inzake statuut, opleiding en verloning gekomen.

 

Om beroepsbrandweerman te worden, moet de kandidaat wachten op een openbare oproep van het brandweerkorps. Als de kandidaat voldoet aan de vereisten, zoals een bewijs van goed gedrag en zeden bijvoorbeeld, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een medisch onderzoek om zeker te zijn dat hij beschikt over een goede algemene fysische conditie en moet hij een hele reeks psychische en sportieve testen uitvoeren. Deze testen maken deel uit van het officiële reglement en is uniek in België.

 

Als de kandidaat slaagt op de testen, moet hij een opleiding van een maand en half volgen in een van de vijf professionele brandweerscholen in Brussel, Charleroi, Luik, Antwerpen en Gent. Daarna moet hij een proefperiode van een jaar volgen. Op het einde wordt hij, mits de proefperiode goed gegaan is, aangesteld. Eens benoemd, blijven de brandweerlieden genieten van een permanente opleiding.

 

Hoe word je vrijwillige brandweerman?

Om vrijwilliger te worden moet de kandidaat zich aansluiten bij de gemeente waar een brandweerkorps is en moet hij een opleiding van één of twee maand volgen in een provinciale brandweerschool.

 

Ze genieten van een kortere en minder volledige opleiding. De beroepsbrandweer krijgt een volledigere opleiding en wordt bijvoorbeeld ook getraind om tegen de ‘nieuwe gevaren’ zoals chemische risico's te strijden.

 

 

Verloning

Beroepspersoneel

Krijgt een wedde plus een operationaliteitspremie die verschilt naargelang de graad.

 

Brandweerman (graad B0-0)

0 jaar anciënniteit                    15173 netto jaarwedde

10 jaar anciënniteit                  18991 netto jaarwedde

 

Sergeant

10 jaar anciënniteit                  21700 netto jaarwedde

20 jaar anciënniteit                  24800 netto jaarwedde

 

Luitenant

15 jaar anciënniteit                  32500 netto jaarwedde

25 jaar anciënniteit                  38350 netto jaarwedde

 

 

Vrijwillig personeel

Krijgt een prestatievergoeding en een toelage voor onregelmatige prestaties.

Prestatievergoedingen variëren van 8,86 euro (0 jaar anciënniteit) tot 10,35 euro (8 jaar anciënniteit).

Brandweervrijwilligers krijgen daarnaast ook specifieke fiscale en sociale vrijstellingen.

 

Extra's

Voor zowel beroeps- als vrijwillig personeel kan een diplomatoelage worden toegekend. De impact daarvan op het totaalbedrag is echter niet zo groot en bovendien wordt deze regeling waarschijnlijk nog gewijzigd in de toekomst.

Daarnaast zijn er nog facultatieve bepalingen voor de zones. Iedere zone kan nog bepaalde voordelen toekennen (b.v. maaltijdcheques, fietsvergoeding, …), maar ook deze hebben een beperkte impact.