Het federaal borstvoedingscomité en andere vreemde bevoegdheden

In België lijkt het soms wel alsof we een raad, commissie of comité voor elk aspect van het leven hebben. Wij lijsten enkele van de gekste instanties op, nationaal en internationaal.

1. Consultatieve commissie voor de adellijke gunsten

Wie in België in de adelstand wil verheven worden moet passeren langs de consultatieve commissie voor de adellijke gunsten. Deze commissie valt (vreemd genoeg) onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, en stelt jaarlijks een lijst op met een tiental namen die het verdienen om de titel ridder of barones te voeren. Wie uitverkoren wordt moet ook nog eens zijn wapenschild en –spreuk ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Adel, een ander regulerend orgaan.

Lees ook: Hoe word je van adel?

2. Het federaal borstvoedingscomité

Sinds 1999 is ons land verrijkt met het federaal borstvoedingscomité. De achttien leden, onder wie artsen en vertegenwoordigers van Kind & Gezin, promoten moedermelk bij de ruime bevolking. Het comité bestaat uit vijf werkgroepen, waaronder het ‘Baby Vriendelijk Ziekenhuis Alternatief’.

3. De dierentuinencommissie

Deze commissie komt vier à vijf keer per jaar samen om onder andere de minimale grootte van een dierenhok en de ideale watertemperatuur van zwembassins te bepalen. De negen leden van de raad, vooral dierenartsen, bepalen ook de lijst van zoogdieren die vrij mogen gehouden worden. Deze ‘positieflijst’ met 42 beestjes erop is sinds 2001 van kracht in België. Hij sluit onder andere zebra’s en apen uit, maar een damhert houden vormt dan weer geen probleem.

4. Eigenaardige schepenambten

In Herzele heeft de vierde schepen als bevoegdheid onder andere kerkbesturen, emancipatie, kermissen en markten; bepaald geen alledaagse combinatie. In Brugge is er dan weer een schepen die bevoegd is voor taxi’s, bootjes en koetsen’.

De verdeling van deze bevoegdheden onder schepenen is echter niet voorzien in de gemeentewet. De opdelingen, zoals wij die in België kennen, zijn louter een interne administratieve maatregel die het vervullen van de gemeentelijke taken vergemakkelijkt.

5. Ministerie van Hereniging

Er zijn wat ongewone ministeries in de wereld. Zo heeft Zuid-Korea, dat op termijn graag weer zou samensmelten met het communistische Noord-Korea, een ministerie van Hereniging op het grondgebied. Het ministerie berekende onlangs dat een hereniging om en bij de 249.000 miljard won zou kosten, het equivalent van 166 miljard euro.