Het cv van Pieter De Crem

Personalia

Volledige naam: Pieter Frans Norbert Jozef Raymond De Crem
Geboortedatum: 22 juli 1962
Geboorteplaats: Aalter
Burgerlijke staat: Gehuwd met Caroline Bergez, 3 kinderen: Constantijn, Alicia, Victoria

Opleiding

-Licentiaat Romaanse Filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven
-Licentiaat Internationaal en Europees Recht aan de Vrije Universiteit Brussel

Taalkennis

-Moedertaal: Nederlands
-Beheerst: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees
-Basiskennis: Russisch

Politieke loopbaan

-1989-1995: CVP en attaché

Zijn loopbaan begint als voorzitter van de jongerenafdeling van de CVP (nu: CD&V) van 1989 tot 1995.Hij wordt opgemerkt door de toenmalige Eerste Minister Wilfried Martens en van door Minister van Landsverdediging Leo Delcroix. Op de kabinetten van deze Ministers wordt hij als attaché ingeleid in de werking van de politieke wereld.

-1995-... : burgemeester van Aalter

Nadat zijn vader Jan De Crem na 30 jaar van zijn burgemeesterschap in Aalter afstapt , wordt Pieter in 1995 verkozen als burgemeester. Hij wordt herverkozen in 2000 en 2006. Vandaag de dag is hij titelhoudend burgemeester en ligt het dagelijks bestuur van de stad in handen van zijn partijgenoot burgemeester Patrick Hoste.

-1995-1999: Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 21 mei 1995 wordt hij binnen het arrondissement Gent-Eeklo voor het eerst verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ondanks een crisis bij de CVP omwille van de dioxinecrisis, wordt hij toch herverkozen op 13 juni 1999.

-2001-2007: CD&V

In 2001 verandert CVP van naam en wordt CD&V. Sinds 2003 wordt Pieter De Crem Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Oost-Vlaanderen en wordt vervolgens herverkozen in 2007.

-2003-2007: Fractievoorzitter

Dankzij zijn verkiezingssuccessen wordt hij in 2003 aangesteld als Fractievoorzitter van de CD&V-Kamerfractie van Volksvertegenwoordigers. Hij bekleedt deze functie tot 2007. Daaropvolgend belandt hij met dezelfde rol maar in de CD&V/NV-A Kamerfractie, de periode loopt van 11 juni 2007 tot 21 december 2007. Tijdens deze periode is hij ook Voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

- Sinds 2007: Minister van Landsverdediging

De positie als Minister van Landsverdediging bekleedt De Crem sinds 21 december 2007 (ook in de nieuwe regering Di Rupo I). Verder is hij ook Commandeur in de Leopoldsorde.

-Internationaal

Op internationaal vlak is hij lid van de Parlemenentaire Vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Varia


-Ondanks dat Pieter De Crem Minister van Landsverdediging is, heeft hij nooit legerdienst gedaan. Omwille van medische redenen mocht hij hiervan afzien.

-In 2008 komt een schandaal aan het licht. Op een overbodige zakenreis naar New York stapt hij een café binnen in dronken toestand. Hij en kompanen bazuinen rond dat hun reis slechts een plezierreisje is op kosten van de staatL De barvrouw van het café is van België en hoort de Minister praten. Ze post De Crem's uitspraken op het internet waar de Belgische pers op reageert.