Het Vlaamse onderwijs in cijfers

Het Vlaamse onderwijslandschap is groot en bestaat uit verschillende niveau's. Hoeveel leerkrachten werken er in Vlaanderen? Hoeveel scholen zijn er? Hoeveel leerlingen lopen er school? Enkele cijfers.

Aantal leerlingen: 1.302.422

Voor het schooljaar 2009-2010 gingen er in Vlaanderen in totaal 1.302.422 leerlingen voltijds naar school. Daar hoort dus zowel het kleuteronderwijs, het lager onderwijs als het hoger onderwijs bij (ook buitengewoon onderwijs). In het deeltijds beroeps secundair onderwijs liepen er het voorbije schooljaar 7.332 leerlingen school.

In het kleuteronderwijs waren er vorig jaar iets meer jongens (129.436) dan meisjes (122.917). In het lager onderwijs zien we hetzelfde: 208.076 jongens en 199.826 meisjes.

Hoeveel scholen zijn er in Vlaanderen?

Aantal scholen per onderwijsniveau

Onderwijsniveau Aantal
Kleuteronderwijs* 2.240
Lager onderwijs* 2.342
Secundair onderwijs* 1.075
Hoger onderwijs 29
Deeltijs beroepssecundair onderwijs 57

Bron: Onderwijs Vlaanderen, Zakboek 2009-2010

* de scholen die buitengewoon onderwijs type 5 aanduiden,zijn hier niet in opgenomen

Hoeveel leerkrachten werken er in Vlaanderen?

Bestuurs -en onderwijzend personeel per onderwijsniveau

Onderwijsniveau Aantal
Gewoon basisonderwijs 46.806
Buitengewoon basisonderwijs 6.005
Gewoon secundair onderwijs 56.585
Buitengewoon secundair onderwijs 5.921
Hogescholenonderwijs 7.908

Bron: Onderwijs Vlaanderen, Zakboek 2009-2010