Hans D’Hondt (FOD Financiën): "Interne audit is een van onze prioriteiten"

Er zijn grote problemen met de interne controle bij de Federale Overheidsdienst Financiën aan het licht gekomen. Zo kampt de auditdienst met een nijpend personeelstekort en worden ambtenaren die fraude plegen in bescherming genomen door hun oversten.

Doofpotoperaties

De VRT noemt enkele markante gevallen van fraude die in de doofpot zijn beland. In 2006 werd bij de Koninklijke Munt bijvoorbeeld voor bijna 70.000 euro aan muntstukken ontvreemd en in het Controlecentrum in Leuven verlaagde de directeur de boete aan een particulier die hij persoonlijk kende van 76.908 euro naar 3.840 euro. Ook was er het geval van een sjoemelende controleur die zijn eigen belastingaangifte controleerde en wijzigde zonder dat daarvoor een klacht werd ingediend.

Vertrouwen in de administratie

In een reactie op de zaak zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez dat hij alles “tot op het bot wil laten uitspitten.” Minister van Financiën Steven Vanackere van zijn kant drukt zijn vertrouwen uit in Hans D’Hondt, de voorzitter van de FOD Financiën, en gaat ervan uit dat deze alle mogelijke gevallen van interne fraude onderzoekt en aan het gerecht overmaakt.

Hans D’Hondt zelf verklaarde in september al in een interview dat hij aan Vacature gaf dat Financiën nood heeft aan extra personeel voor interne controle. Hij noemde het uitrollen van een systeem van interne audit als een van de absolute prioriteiten voor de toekomst van zijn departement. D’Hondt legde de vinger op de wonde door te verklaren dat een verdere professionalisering zich opdringt.