Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Gentse Feesten in 11 cijfers

16 juli 2011: de aftrap van de Gentse Feesten wordt gegeven, het startschot van tien dagen dol plezier voor alle Gentenaars en bezoekers.

Omdat de Gentse Feesten bestaan uit een amalgaam van verschillende organisaties, die betaalde krachten maar vooral veel vrijwilligers inzetten, is het moeilijk om te ramen hoeveel de Feesten precies kosten. Op de Dienst Feestelijkheden van de stad Gent werken een 40-tal krachten, waarvan veel arbeiders. Wat de politiediensten betreft, waren in 2010 elke dag 189 mannen en vrouwen in uniform (en in burger) actief.

Niet alleen mensen van de ordediensten, maar ook flikken die de verkeersstromen in en rond de stad in goede banen leiden of zij die vergunningen van standhouders of café-uitbaters controleren. Bij de brandweer waren in 2010 tijdens de volledige Feesten 229 spuitgasten paraat, zowel voor het commando als dispatching en andere functies. De brandweer wordt dan ingezet bij vuurwerk, stoeten, en andere aangelegenheiden binnen en buiten de feestenzone.

1,4 miljoen euro

"Het budget van de Dienst Feestelijkheden, afkomstig uit de schatkist van de stad, bedraagt 1.417.244 euro", vertelt ons schepen van cultuur, toerisme en Feesten Lieven Decaluwe. "Daarvan gaat 1.092.000 euro naar de pleinorganisaties, die hiervoor aan een aantal artistieke en logistieke criteria moeten voldoen. Ze moeten ook bewijzen dat ze bepaalde technische uitgavenposten hebben."

"Het is voor ons op artistiek vlak bijvoorbeeld steeds belangrijker aan het worden dat men met vernieuwende, eigen producties op de proppen komt, in plaats van rondreizende producties te programmeren die eens halt houden in Gent tijdens de Feesten. Op logistiek vlak is het noodzakelijk dat toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers gegarandeerd wordt. Ook moeten alle aangeboden, door de stad gesubsidieerde activiteiten, gratis zijn. Dat maakt van de Gentse Feesten en waar unicum in Europa."

In 2011 zijn er 218 organisatoren actief, vooral vzw's. Het zijn uiteraard niet alleen pleinorganisaties die actief zijn als activiteitenorganisatoren, maar ook musea, kerken, sportverenigingen, café's, enzovoort. Zij organiseren samen niet minder dan 3.907 activiteiten die plaatsvinden op 350 locaties.

1 miljoen unieke bezoekers

Hoeveel bezoekers trekken er eigenlijk op deze tien dolle dagen door de straten van Gent? "Dat is moeilijk te schatten", zegt schepen Decaluwe, "maar vorig jaar hebben we in samenwerking met de Universiteit Gent een onderzoek gevoerd waarbij we ons baseerden op het aantal gsm's met actieve bluetooth-verbinding in de feestenzone. Daaruit bleek dat we tijdens de volledige Gentse Feesten 1,9 miljoen feestengangers over de vloer hebben gekregen, waarvan bijna 1 miljoen unieke bezoekers. Op de drukste dag, traditioneel de avond voor de Nationale Feestdag, kregen we 250.000 bezoekers te slikken."