Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Gemiddelde federale ambtenaar verdient 3.646 euro bruto

In 2012 waren 79.136 ambtenaren aan de slag bij de federale overheid. Dat is een daling met 2,4% ten opzichte van 2011.

We werpen een blik op het federale ambtenarenkorps in 8 cijfers.

3.646 euro bruto

Dat is het gemiddelde maandloon per persoon, inclusief werkgeversbijdragen, maar zonder vakantiegeld en de eindejaarspremie. Dat is een kleine 100 euro meer dan vorig jaar, toen het gemiddelde maanloon 3.553 euro bruto bedroeg.

107 entiteiten

De ambtenaren werken bij de federale overheidsdiensten (de vroegere 'ministeries'), maar ook bij entiteiten zoals het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, de Nationale Plantentuin en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In totaal zijn er 107 organisaties waarin federale ambtenaren actief zijn.

32% deeltijdsen

Eén derde (32%) van de federale ambtenaren werkt deeltijds.

41.742 vrouwen

Er werken meer vrouwen dan mannen bij de federale overheid. Er zijn 37.394 mannen in dienst (47,3%), en 41.742 vrouwen (52,7%).

3.793 telewerkers

Telewerk zit stevig in de lift. In 2012 werkten 3.793 ambtenaren af en toe van thuis uit, een stijging van 54% ten opzichte van 2011.

53% Nederlandstaligen

Er zijn meer Nederlandstaligen dan Franstaligen aan de slag bij de federale overheid. Bijna 37.000 ambtenaren hebben Frans al moedertaal, ruim 42.000 ambtenaren hebben Nederlands als taalrol.

76% statutairen

De meerderheid van de federale ambtenaren is statutair, vast benoemd dus. Een kwart is contractueel in dienst.

43% vijftigplussers

Een groot deel van de ambtenaren, bijna 34.000, is ouder dan vijftig. 108 onder hen zijn 65 jaar of ouder. 16.000 ambtenaren zijn dertigers, 22.000 zijn in hun veertiger jaren.