De sectoren waar het meeste drugs wordt genomen

Het ‘Institut national de prévention et d’éducation pour la santé’ (INPES) deed in 2010 een onderzoek naar druggebruik bij 27.653 Fransen tussen 15 en 85 jaar. Uit de resultaten, die pas dit jaar werden bekendgemaakt, blijkt niet alleen dat het al dan niet gebruiken van drugs sterk afhankelijk is van de sector waarin iemand werkt, maar ook dat de voorkeuren van drugs erg verschillen van sector tot sector. Zo wordt de legale drug alcohol bijvoorbeeld vooral geconsumeerd in de bouw, terwijl cocaïne dan weer meer in trek is in artistieke milieus.

Alchohol populair in de bouw en de landbouw

Gemiddeld kent 19,2% van de actieve bevolking minstens één keer per maand een zwaar gebruik van alcohol. Het INPES verstaat onder ‘zwaar gebruik’ de inname van zes glazen of meer tijdens dezelfde gelegenheid. Dit gedrag komt vooral voor in overwegend mannelijke sectoren zoals de bouw of de landbouw. In overwegend vrouwelijke sectoren zoals de gezondheidssector of de sociale sector wordt er veel minder alcohol gedronken.

In de horeca wordt meer gerookt dan elders

De zwaarste rokers zijn te vinden in de horeca: in die sector gebruikt 44,7% dagelijks tabak. Leraren grijpen de helft minder naar de sigaret: ‘slechts’ 23,4% van wie in het onderwijs werkt rookt dagelijks. Het gemiddelde over alle sectoren heen bedraagt voor tabak 21,1%.

Cannabis nauwelijks gebruikt bij huishoudhulpen

7% van de actieve bevolking gebruikt minstens één keer per jaar cannabis, maar deze drug is vooral populair in artistieke en culturele middens, waar 16,6% toegeeft minstens een keer per jaar een joint op te steken. Ook in de bouw (13%) en de horeca (12,9%) is cannabis sterker ingeburgerd dan elders. Bij huishoudhulpen is het gebruik van deze drug dan weer bijna onbestaande (0,7%).

Cocaïne, de cultuurdrug

Bijna 10% van wie in de kunsten- en ontspanningssector werkt heeft ooit al cocaïne gebruikt. De horeca- (9,2%) en de ICT-sector (6,9%) volgen op de voet. Het algemeen gemiddelde ligt heel wat lager: 3,8% van alle actieve Fransen hebben al minstens één keer met het witte poeder geëxperimenteerd. Zoals bij alle illegale drugs houden huishoudhulpen zich over het algemeen weer ver van dit goedje.

XTC in trek in de horeca

Het gebruik van synthetische drugs lijkt vooral ingeburgerd in de horeca. Bijna 8% van wie in die sector werkt, verklaart ooit al eens XTC of een andere vorm van amfetamines genomen te hebben. Gemiddeld gesproken heeft slechts 3,3% van de actieve Franse bevolking dit soort drugs ooit al genomen.  Alweer tonen de huishoudhulpen zich de braafsten van de klas: slechts 1% onder hen probeerde ooit de op MDMA gebaseerde drug.

Het overzicht

Zwaar gebruik van alcohol (maandelijks)
Bouw 32,7%
Landbouw, bosbouw en visvangst 30,7%
Horeca 26,9%
Transport en opslag 24,2%
Kunst en ontspanning 23%
Communicatie en ICT 22,6%
Overheid 17,8%
Handel 17,6%
Huishoudhulp 14%
Onderwijs 10,9%
Gezondheidszorg en sociale zorg 8,5%
   
Gebruik van tabak (dagelijks)
Horeca 44,7%
Bouw 43,8%
Handel 38,4%
Transport en opslag 34,3%
Landbouw, bosbouw en visvangst 31,5%
Huishoudhulp 31,3%
Kunst en ontspanning 31,1%
Gezondheidszorg en sociale zorg 30%
Overheid 28,4%
Communicatie en ICT 26,8%
Onderwijs 23,4%
   
Gebruik van cannabis (jaarlijks)
Kunst en ontspanning 16,6%
Bouw 13%
Horeca 12,9%
Communicatie en ICT 10,7%
Handel 7,4%
Landbouw, bosbouw en visvangst 6,2%
Onderwijs 5,2%
Transport en opslag 5%
Gezondheidszorg en sociale zorg 4%
Overheid 3,6%
Huishoudhulp 0,7%
   
Gebruik van cocaïne (ooit)
Kunst en ontspanning 9,8%
Horeca 9,2%
Communicatie en ICT 6,9%
Bouw 5,6%
Handel 3,5%
Landbouw, bosbouw en visvangst 2,9%
Onderwijs 2,9%
Transport en opslag 2,7%
Gezondheidszorg en sociale zorg 2,6%
Overheid 2,5%
Huishoudhulp 0,5%
   
Gebruik van XTC en amfetamines (ooit)
Horeca 7,9%
Kunst en ontspanning 7,3%
Communicatie en ICT 5,5%
Bouw 3,8%
Handel 3,2%
Landbouw, bosbouw en visvangst 2,8%
Overheid 2,7%
Transport 2,5%
Gezondheidszorg en sociale zorg 2,5%
Onderwijs 2,2%
Huishoudhulp 1%