De eerste job (en het eerste loon) van Catherine De Bolle

Sinds 1 maart staat een vrouw aan het hoofd van de Federale Politie. In 1994 trad Catherine De Bolle aan in onze veiligheidsmacht, in 2001 werd ze korpschef van de lokale politie in Ninove. Elf jaar later staat ze aan het hoofd van de federale.

Mijn eerste job

“Na studies in de menswetenschappen in Ninove koos ik voor rechten, omdat een beroep waar ik in dienst kon staan van de burger mij aantrok. Ik heb een jaar stage gedaan aan de balie in het algemeen recht, later deed ik het examen om rijkswachtofficier-jurist te worden.”

“In 1994 begon ik aan de Koninklijke Politieschool aan een opleiding van dertig maanden waarin ik leerde over ordehandhaving, het gerecht, recht en management. Ik deed ook zes maanden stage: bij de BOB in Brussel, bij de rijkswacht van Ninove – die toen al samenwerkte met de lokale politie, en in het district Dendermonde. Ik ben tot aan de politiehervorming van 2001 in dienst gebleven van de juridische dienst van de rijkswacht.”

Mijn eerste loon

37.000 Belgische frank, iets minder dan 1000 euro, kreeg ik vanaf het begin van mijn opleiding aan de politieschool. Dat liet me toe om onafhankelijk te zijn, zelfs toen ik in het begin drie maanden op internaat doorbracht. We bleven op de kazerne, met nachtproeven om ons karakter te testen. Het was een beetje hard, soms.”

Mijn eerste verwezenlijkingen

“Bij de juridische dienst heb ik gewerkt rond dossiers als de operationele ondersteuning van de eenheden, of rond de interventie van politiediensten bij stakingen. Ik heb ook gewerkt aan de integratie van enkele kleinere diensten zoals de spoorwegpolitie of scheepvaartpolitie binnen de politiemacht.”

“In dat opzicht heb ik goede contacten gehad met de vakbonden, wat belangrijk is wanneer je veel verantwoordelijkheid hebt binnen de politie. Ik heb ook aan de nieuwe statuten van de eengemaakte politie gewerkt.”

Mijn gedroomde fin-de-carrière

“Het is mijn droom om, als ik een tweede mandaat mag volmaken, tien jaar te werken aan het vertrouwen van de autoriteiten en de burger in de federale politie; en aan het versterken van de banden tussen de federale en lokale politie. Daarna zien we wel: misschien iets internationalers.”

Mijn advies aan de jeugd

“Aan alle jongeren die in de politie willen treden: ik wil zeggen dat er zeer veel variatie zit in het politieberoep en er is zeker mogelijkheid om carrière te maken in de hiërarchie. Het is ook een stabiel beroep maar je moet wel beschikbaar, open en integer zijn.”