De 5 populairste functies bij de overheid

In ons land werkt één vijfde van de beroepsbevolking bij een openbare dienst. De overheid is daardoor een van de belangrijkste werkgevers. In 2O13 kreeg Selor 180.668 sollicitanten over de vloer. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2012, toen waren het er 134.508. Het lijkt wel alsof iedereen plots ambtenaar wil worden. Voor welke jobs klopten de meeste kandidaten aan?

Functie Aantal kandidaten
Penitentiair bewakingsassistent (cipier)
33.303
Administratieve en technische functies (Niveau D)  18.481
Douanier   8.842
Dossierbeheerder 7.393
Penitentiair administratief assistent   5.543

Andere populaire jobs die de top 5 niet haalden, waren calltakers voor de FOD Binnenlandse zaken, algemene bachelors voor de FOD Financiën en Douane en Accijnzen, veiligheidsassistenten voor de FOD Justitie en administratieve medewerkers voor verschillende overheidsdiensten.

Bron: Selor