Belgen kritischer over hun baas

Belgische werknemers beoordelen in 2011 hun leidinggevende negatiever dan in 2010, constateert HR-dienstverlener Securex. Het percentage ontevreden werknemers steeg met een significante 5% tot een totaal van 36%. Eén derde hiervan geeft zelfs aan zéér ontevreden te zijn over de leiderschapskwaliteiten van zijn baas.

De meeste werknemers missen duidelijkheid over inspanningsbeloningen en toekomstvisie. Deze ontevredenheid zorgt op lange termijn voor een invloed op de motivatie, performance en daardoor ook de bedrijfsresultaten.

Werknemers ondervinden een gebrek aan transparantie en waardering…

67% van de Belgische werknemers wil meer transparantie over beloningen voor het leveren van inspanningen. Vorig jaar was dit ‘slechts’ 58%. Werknemers zijn zelden tevreden over hun loon en vergelijken zichzelf met anderen. 40% klaagt ook over het gebrek aan waardering van zijn baas. Het bepalen en communiceren van een verloningsstrategie, net als het geven van feedback zijn dus heel belangrijk om de werknemers gemotiveerd te houden.

… alsook een verlies van overtuiging en een gebrek aan toekomstvisie

56% vindt dat zijn leidinggevende geen inspirerende toekomstvisie heeft en/of deze onvoldoende communiceert. 40% is dus ook niet trots om met zijn leidinggevende samen te mogen werken.

Deze latente gevoelens van ontevredenheid worden vandaag nog versterkt door het uitblijven van loonsopslagen en bonussen terwijl de werknemers vaak door allerlei besparingen sinds de crisis meer dienen te presteren.

Grote kmo’s minst positief over hun leidinggevende

Werknemers in grote kmo’s zijn het minst positief over hun leidinggevende, en dit op alle leiderschapsgedragingen. Dergelijke bedrijven behoren noch tot kleine kmo’s, noch tot grote bedrijven en zijn hierdoor enerzijds te groot om van de voordelen van een echte kmo te genieten en anderzijds te klein om te profiteren van de voordelen van een grote organisatie.

De Noorderburen slagen er beter in om werknemers tevreden te stellen

In vergelijking met Nederland doet België het slechter op het vlak van leidinggeven. In Nederland is slechts 28% van de werknemers ontevreden over de leiderschapskwaliteiten van zijn baas. In vergelijking met Frankrijk doet België het ongeveer even goed. Het enige verschil bestaat in de perceptie van de bazen. Belgische leidinggevenden worden als meer coachend ervaren, Franse leidinggevenden als meer sturend.

Effectief leiderschap: dezelfde aanpak over alle generaties heen?

Wanneer mensen van verschillende leeftijden samenwerken, heeft dat een reële impact op de productiviteit binnen een bedrijf. Een uitwisseling van kennis tussen verschillende generaties kan zeer efficiënt verlopen omwille van hun verschillende, maar aanvullende manier van werken. Andere leeftijden vergen echter andere leiderschapsaccenten. Deze flexibiliteit in leiderschapsstijl  wordt door de jaren heen steeds belangrijker en dient in het bedrijfsbeleid geïntegreerd te worden.

Effectief leiderschap vergroot de autonome motivatie van de werknemers

Effectief leiderschap heeft tevens een positieve invloed op de autonome motivatie en de productiviteit van de werknemers. Algemeen blijkt dat werknemers hun job nog even graag doen als vorig jaar, ook al beoordelen ze hun leidinggevende negatiever. Hun autonome motivatie wordt niet aangetast, maar werknemers hebben gewoon andere eisen en verwachtingen naar leidinggevenden toe.

Goed leidinggeven speelt dus een cruciale rol bij het verhogen van de autonome motivatie (‘ik kom werken omdat ik het wil, niet omdat ik hiervoor beloond word’) en performance van de werknemers.‘Survival’ en ‘behoud’ moeten absoluut plaats maken voor ‘investeren in menselijk kapitaal’, iets wat de laatste twee jaren onder andere door het terugschroeven van opleidingsbudgetten naar de achtergrond is verschoven, stelt HR-dienstverlener Securex.