Belastinginspecteur

Belastinginspecteur

Profiel van een belastingsinspecteur

  • Je bent geïnteresseerd in fiscaliteit, boekhouden en juridische materies
  • Je wilt je voortdurend vervolmaken
  • Je bent communicatief, klantgericht en je hebt een gezonde dosis zelfvertrouwen
  • Je kunt kritisch en analytisch denken en je hebt een teamgerichte aanpak

Een gesprek met Edwin Van Diest

Belastingen zullen nog lang worden geheven en geïnd, ondanks herstructureringen en hervormingen. Er is dus grote werkzekerheid. De federale overheid moderniseert en sleutelt aan de loopbanen om competenties zwaarder te laten doorwegen dan anciënniteit.

Er komen doorgroeimogelijkheden naar expert-, leidinggevende en managementfuncties. Geen gevaar voor verveling: door de steeds wijzigende economische realiteit en fiscale wetgeving moeten fiscale inspecteurs levenslang leren. Financiën investeert traditioneel veel in opleiding."

Edwin Van Diest is diensthoofd controle vennootschappen in Halle. "Wij verwerken de aangiftes, voeren beheerscontroles uit en behandelen geschillen. De job is heel afwisselend: controles bereid je voor op kantoor, daarna ga je ter plaatste of nodig je de belastingplichtige uit."

"Vergaderen, rapporteren en studiewerk vervolledigen het plaatje. Nieuw is dat we nu ook zelf de administratie bij fiscale rechtbanken vertegenwoordigen, we moeten dus ook advocaat zijn. Dat is niet altijd evident."

Studies en ervaring

-licentiaat of gelijkwaardig

Een dag in het leven van een belastingsinspecteur

Edwin Van Diest heeft glijdende werkuren, maar begint meestal rond 9 uur. Een werkdag is 7.36 uur lang, verplaatsingen horen ook bij de job. De gemiddelde inspecteur is een dag per week op de baan.

Het salaris

Het bruto aanvangsloon bedraagt 2.232,03 euro, wie niet deelneemt aan interne promotie-examens verdient maximum 3.918,90 euro

Nuttige websites

Beroepsmogelijkheden

Fiscale inspecteurs kunnen aan de slag in diensten die dossiers behandelen inzake btw en directe belastingen, douane en accijnzen, invorderingen, fraudebestrijding, registratie en domeinen, kadaster. Op dit ogenblik werken ongeveer 5.500 inspecteurs bij Financiën. Volgens een van de vakbonden, de Unie van Financiën, is dat te weinig. En vandaar ook de achterstand bij het innen van de belastingen.

Op zoek naar een job als belastinginspecteur?