Bedrijfsassistent: een gesprek met Dirk Croene, Bayer Antwerpen


Jobinhoud

"Ik hou me afwisselend bezig met buitenlandse productieplants op te starten en kleinere projecten in België uit te werken. Mijn specialiteit binnen deze projectgroepen is 'productie'. We maken een kunststof die o.a. wordt gebruikt om cd's te maken."

Agenda

"De enige constante in mijn agenda is dat elke dag hectisch verloopt. Ik stel een planning op, maar die wordt continu aangepast. Dikwijls moet ik onverwacht naar het moederbedrijf in Duitsland. Momenteel werk ik aan de opstart van een productieplant in China. Als zich een noodgeval voordoet dat enkel ter plaatse kan worden opgelost, moet ik meteen mijn koffers pakken. Dan schuift al het binnenlandse projectwerk op."

Studies

"Ik ben in 1975 afgestudeerd als technisch ingenieur in Gent en heb daarna nog een extra jaartje bierbrouwen gevolgd."

Competenties

"Opleiding van jonge mensen is een belangrijk facet van mijn job. Enthousiasme is noodzakelijk om je kennis vlot op andere mensen over te dragen. Als er zich een probleem voordoet, is het zaak om het hoofd koel te houden en probleemoplossend te denken. Je moet flexibel zijn om met onvoorziene omstandigheden om te gaan en om met telkens nieuwe mensen, soms van andere culturen, samen te werken. Bij ons moet je vlot in het Duits en Engels kunnen communiceren."

Salaris

"Ik werk hard, in binnen- en buitenland. Daar staat een bevredigend loon tegenover."

Moeten we jaloers zijn?

"Ik ben nog geen enkele dag tegen mijn zin gaan werken. Bayer is een groot bedrijf waardoor je heel veel kansen krijgt en de beste middelen ter beschikking staan om je job optimaal uit te voeren. Ik heb het geluk gehad in mijn loopbaan bekwame chefs tegen te komen waarvan ik heel veel heb kunnen leren. Productieplants opstarten in o.a. de VS, Thailand en China houdt ook opleiding in van de mensen ter plaatse. Dat leert je heel veel over andere culturen. Dikwijls prikkelt dat me zodanig dat ik na een buitenlandse opdracht de regio verder verken met mijn familie."

Carrièremogelijkheden

"In een nieuwe job zou ik vooral mijn ervaring om mensen op te leiden willen inzetten. Trainingen en opleidingen geven om mijn technische knowhow over te dragen en om jonge mensen verantwoordelijkheden te leren opnemen spreekt me sterk aan."