Beantwoord je aan het profiel van een ondernemer?

Nee, het is niet iedereen gegeven een goeie ondernemer te zijn. Voor je eraan begint, leg je jezelf dus maar beter goed op de rooster. Ben jij bijvoorbeeld wel stressbestendig? Hou je van risico's nemen? Heb je organisatietalent? Ziehier, onze checklist.

Wettelijke voorwaarden

Eerst en vooral zijn er enkele wettelijke voorwaarden waar je aan moet voldoen voor je je bedrijf kunt starten.

- Je bent minstens 18 .
- Je bezit je burgerrechten. 
- Je bent niet wettelijk of gerechtelijk onbekwaam verklaard en staat niet onder een voorlopige bewindvoerder.
- Je bent EU-onderdaan, hebt een beroepskaart of bent vrijgesteld van de verplichting een beroepskaart te hebben.
- Je voert geen onverenigbaar beroep uit.
- Je hebt de nodige kennis van het bedrijfsbeheer en de nodige beroepskennis.
- Je hebt de nodige vergunningen.

Ken jezelf en je karakter

Wie zelfstandige wil worden, zal veel offers moeten brengen, zowel naar tijd als inspanningen. Vraag is of je de nodige discipline hebt om hieraan te voldoen. Volgende vragen kunnen je helpen een antwoord te vinden

- Heb je last van stress? Weet dat je als zelfstandige de volle verantwoordelijkheid draagt. Deadlines, budgetbeheer,... het brengt allemaal flink wat stress met zich mee. Kan je hier voldoende mee om?
- Heb je organisatietalent? Sloddervossen vallen algauw door de mand als ze een eigen bedrijf beginnen. Heb jij het talent om alles goed voor te bereiden, op te volgenen af te werken? Met andere woorden, kunnen anderen op je rekenen?
- Hou je van risico's en uitdagingen? Niet alles zal meteen van een leien dakje lopen. Aan jou om de zaak draaiende te houden en jezelf te overstijgen. Opgeven staat niet in je woordenboek.
- Kan je om met onzekerheid? De ene week zullen de zaken goed draaien, de andere week zal alles in het 100 draaien. Kan je om met die onwetendheid?
- En... heb je de nodige technische bagage, communicatieve en commerciële vaardigheden, managementkwaliteiten?

Praktisch

Daarnaast moet je ook aan enkele praktische gevolgen denken. Heb je bijvoorbeeld hier al over nagedacht?

- Hoe wil je je dag indelen? Ben je gebonden aan openingsuren?
- Zal je 's avonds en in het weekend werken?
- Neem je vakantie?
- Neem je ook de administratie op je?
- Wat zal de impact zijn op je privéleven?

En nog een gouden raad: durf je zwaktes in kaart te brengen. Het heeft geen zin de zaken te verbloemen. Praat er ook zeker over met vrienden, familie en andere ondernemers. Twijfel je over sommige vaardigheden, laat je dan bijstaan door een deskundige.