Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Arbeidsduur voor studenten

In principe geldt voor de student dezelfde wekelijkse arbeidsduur als voor de andere werknemers. In de arbeidswet werden een aantal specifieke bepalingen opgenomen voor jeugdige werknemers, dit zijn werknemers beneden 18 jaar.

Er wordt onder andere voorzien dat de jeugdigen na vier en een half uur werken een rustpauze moeten krijgen van een half uur. Werken zij meer dan 6 uur per dag, dan geldt een rustpauze van één uur, waarvan een half uur aaneengesloten moet worden genomen.

Andere bepalingen gaan over arbeid op zon- en feestdagen, nachtarbeid, overwerk, ... De duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan drie uren. In verband met de deeltijdse arbeidsovereenkomten geldt het principe dat de wekelijkse arbeidsduur niet lager mag zijn dan één derde van de voltijdse arbeidsduur. Op dit laatste principe werd een uitzondering geformuleerd voor studenten waarvoor een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen geldt. Voor hen geldt de 1/3-regel niet.

I.s.m. SD Worx