Arbeider/bediende: wat zijn de grote verschillen?

Het Brink’s verhaal heeft de grote verschillen in statuut in nog eens naar de oppervlakte gebracht. Zonder in detail te treden over het dossier van het geldtransportbedrijf, maken we van de gelegenheid gebruik om het werkelijke verschil tussen arbeiders en bedienden na te gaan. We interviewden Kris de Schutter, advocaat arbeidsrecht op het kabinet van Loyens & Loeff.

1.    De arbeidsovereenkomst

Bediende: Een legale proefperiode van zes of twaalf maand, afhankelijk van de functie van de bediende

Arbeider: Een proefperiode van maximum 14 dagen

2.    Vergoeding

Bediende: In principe wordt het salaris per maand betaald en een enkele keer.

Arbeider: In principe wordt er per gewerkt uur betaald en gebeurt dat twee keer per maand.

3.    Vakantiegeld

Bediende: De werkgever betaalt het (dubbele) vakantiegeld

Arbeider: Een reservefonds van de sociale zekerheid regelt dit bedrag

4.    Einde van de arbeidsovereenkomst

Bediende: Voor deze situatie verwijzen we naar de Formule Claeys. Hier geldt een opzegtermijn van drie maand per schijf van vijf jaar dat je gewerkt hebt.

Arbeider: De opzegtermijn is minder belangrijk. De standaard bedraagt ongeveer 35 dagen als je 5 à 10 jaar voor dezelfde werkgever hebt gewerkt.

5.    Ontslag

Bediende: Het ontslagrecht is onbeperkt en niet onderworpen aan een motiveringsplicht. Onrechtmatig ontslag geldt alleen voor arbeiders. Toch wil dat niet zeggen dat er geen bescherming is in het geval van willekeurig ontslag. Maar, het is de taak van de werknemer om bij onrechtmatig ontslag zelf de oneerlijkheid ervan aan te tonen.


Arbeider: De werkgever zal vooraf objectieve redenen moeten geven vooraleer hij het C4 aan de arbeider geeft. In geval van rechtsmisbruik kan deze laatste zes maanden extra loon vragen.

Wat zijn de grote voordelen om van arbeidersstatuut naar bediendestatuut te gaan?

- In veel paritaire comités heeft de werknemer recht op een eindejaarspremie
- In het geval van ontslag profiteren ze van voorkeursvoorwaarden
- In geval van ziekteverlof is de betaling van het salaris interessanter

Waarom zou een werkgever het statuut van arbeiders veranderen?

Voor de sociale vrede: als het bedrijf zijn werkgevers van statuut laat veranderen, dan lijkt het alsof ze veel voor hun werknemers doen.


Op zoek naar een job? Neem een kijkje in een van onze vacatures.