20 topdiploma's, 10 kneusjes

Elke student investeert jaren in zijn diploma. Maar is het dat waard? En welke studies leiden zelfs in crisisjaren vlot naar een job?

Om met de deur in huis te vallen: in deze crisisjaren houden werknemers met een diploma beter stand dan niet-gediplomeerden. Jongeren die hun studiejaren met succes afsluiten, plukken daar later ook financieel de vruchten van.

1. Verdien je meer met een hoger diploma?

Ja, langere studies vertalen zich in ons land bijna rechtstreeks in een hoger salaris. Diploma’s met een langer studietraject, zoals voor ingenieurs, handelsingenieurs of dokters, halen de hoogste startsalarissen. De Oeso, de denktank van de westerse landen, berekende dat een Belg met een hoger diploma gemiddeld 60 procent meer verdient dan een landgenoot met enkel een secundair diploma. Eenzelfde verhouding vinden we in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië en Spanje. In Frankrijk, Luxemburg, Ierland en de VS leidt een hoog diploma zelfs naar een dubbel salaris.  

Hooggeschoolden zien hun salaris ook sneller stijgen tijdens hun loopbaan. Als we de ‘juiste’ diploma’s van vandaag vergelijken met de diploma’s die slecht in de markt liggen, valt eenzelfde verschil in salarisperspectief op: de ‘juiste’ diploma’s zien hun loonbriefje veel sneller aandikken. Zo kunnen de handelsingenieur, de tandarts of de jurist na tien jaar hun salaris bijna verdubbelen.

Lees ook:

2. Vind je sneller een baan met een hoog diploma?

Ja, want diploma’s openen deuren. André Van Hauwermeiren van de studiedienst van de VDAB: “Wie zijn studies niet afrondde, loopt een veel groter risico werkloos te vallen. Want werkgevers zoeken medewerkers met een goede werkattitude: mensen die voortijdig hun studies lieten staan, spijbelen waarschijnlijk ook meer.”

Meer studie loont altijd. Dat geldt ook voor de jongeren met enkel een diploma van secundair onderwijs: voor hen is een zevende specialisatiejaar erg de moeite.”

Jongeren die in een crisisjaar aan hun eerste job beginnen, verdienen dikwijls iets minder. En die deuk in hun salaris slepen ze veelal hun hele loopbaan mee, leren we onder meer uit het salarisonderzoek van de Vlaamse ingenieursvereniging K VIV. André Van Hauwermeiren durft dat niet bevestigen: “In vele bedrijven liggen de salarisniveaus vast in cao’s of via andere afspraken. Wel stellen wij vast dat bedrijven momenteel vlot overgekwalificeerde kandidaten kunnen aantrekken. Ze krijgen hooggeschoolden voor minder geld. De kandidaten zijn dus bereid een trapje lager te starten. Ik vermoed dat bedrijven vooral beknibbelen op de extralegale voordelen.”

3. Welke diploma’s liggen het best/slechtst op de (arbeids-)markt?

Het schrikbeeld van de ‘verloren generatie’ gaat niet op voor jongeren met een goed diploma. “Vooral de masters en de professionele bachelors weerstaan goed aan de crisis, zelfs in Brussel”, aldus André Van Hauwermeiren.

Maar niet alle hogere diploma’s garanderen succes. Er zijn ook foute diploma’s. André Van Hauwermeire: “De professionele bachelors vormen vandaag het meest succesvolle studieniveau. Dit zijn vandaag de echte ‘knelpuntbusters’. Maar ook tussen de professionele bachelors zitten minder goede diploma’s zoals Audiovisuele Technieken (een richting met een permanent overaanbod), Communicatietechnieken en Journalistiek (in een markt met een overaanbod hebben de driejarige bachelors het moeilijk, bedrijven zoeken eerst vierjarige masters) en Interieur (bijzonder crisisgevoelig). De academische bachelors vinden veel moeilijker aansluiting met de arbeidsmarkt. “Deze studie is ook niet helemaal af, want het vormt de opstap naar een universitaire graad”, verklaart André Van Hauwermeiren.

Ook tussen de masters zitten kneusjes. André Van Hauwermeire: “Of men snel of traag een eerste baan vindt, hangt af of de jongere een bewuste studiekeuze heeft gemaakt. Veel twijfelende jongeren stappen in studies die later moeilijk naar een baan leiden. André Van Hauwermeire somt ze op: Criminologie, Politieke en Sociale Wetenschappen (met uitzondering van ‘sociologie’), Geschiedenis, Communicatiewetenschappen, Archeologie, Psychologie, Diergeneeskunde en Wijsbegeerte.

Lees ook: