20 diploma's die het snelst naar werk leiden

Het ene diploma leidt veel vlugger tot een job dan het andere, dat is bekend. Maar welke laatstejaars zijn het meest gegeerd bij bedrijven?

Werkloosheidsgraad 1 jaar na afstuderen

(Gemeten naar het aantal schoolverlaters dat na 1 jaar nog werkzoekend is tegenover het totaal aantal schoolverlaters uit die studierichting. Het betreft hier masteropleidingen, tenzij anders aangegeven.)

  Diploma Werkloosheidsgraad
1. Tandheelkunde
0,0%
2. Wiskunde
0,0%
3. Chemie
0,0%
4. Handelsingenieur (beleidsinformatica)
0,0%
5. Medische beeldvorming (professionele bachelor)
0,0%
6. Geneeskunde
0,4%
7. Farmaceutische wetenschappen
0,5%
8. Verpleegkunde (professionele bachelor)
0,5%
9. Bioingenieur
1,0%
10. Bouw (professionele bachelor)
1,7%
11. Gezondheidszorg
2,5%
12. Burgerlijk ingenieur (toegepaste wetenschappen)
2,8%
13. Elektromechanica (professionele bachelor)
2,9%
14. Godsdienstwetenschappen
4,2%
15. Bewegings- en revalidatiewetenschappen
4,8%
16. Industriële wetenschappen en technologie
4,8%
17. Architectuur
4,8%
18. Recht & notariaat
4,9%
19. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
5,0%
20. Biotechniek
5,1%

(bron: VDAB, Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2008-2009)

Tekst: Sam De Kegel