16 droombedrijven in finance en consulting

Ze zouden de natte droom van elke hoogopgeleide sollicitant kunnen zijn: bedrijven die al enkele jaren uitstekend presteren én in hun sector tot de zwaarste rekruteerders behoren. Vacature en Graydon maakten op basis van die parameters een diepgravende analyse van 200 bedrijven actief op de Nederlandstalige rekruteringsmarkt. Deze week, de 16 groeikampioenen in finance en consulting.

Bedrijf Activiteit
1. DELOITTE Consultancy. Lees het bedrijfsportret en bekijk de fotoreportage.
2. DELAWARE CONSULTING It-consulting. Lees het bedrijfsportret.
3. OPTIMA FINANCIAL PLANNERS Financiële consulting. Lees het bedrijfsportret.
4. SECUREX Globale dienstverlening in sociale wetgeving en verzekeringen. Lees het bedrijfsportret.
5. EUROCLEAR BANK Financiële instelling.
6. THE BOSTON CONSULTING GROUP Adviesbureau actiefop het vlak van bedrijfsstrategie
7. UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers
8. ACCENTURE Management consulting, technologie en outsourcing. Lees het bedrijfsportret.
9. SAS INSTITUTE Softwareleverancier op het gebied van Business Intelligence en data warehousing
10. KPMG Accountants- en adviesorganisatie
11. DEXIA Financiële instelling
12. ING CAR LEASE BELGIUM Operationele leasing van personen- en lichte bestelwagens
13. SEA INVEST Havengroep
14. PWC Audit, fiscaliteit en adviesverlenende diensten
15. ATOS ORIGIN BELGIUM It services provider
16. ATLAS COPCO AIRPOWER Kenniscentrum rond persluchttechnologie

Hoe kwam deze lijst tot stand?

Voor deze lijst werkten we samen met Graydon, het bureau voor handelsinformatie. We legden hen vier lijsten voor, waarbij 200 bedrijven actief in België werden opgesplitst in functiedomeinen zoals Vacature die zelf al jarenlang hanteert. Per functiedomein werden telkens die 50 bedrijven geselecteerd die in de periode 2008-2010 - op basis van onze eigen gegevens - de grootste aankopers van advertentieruimte op de Nederlandstalige arbeidsmarkt waren.

Graydon maakte voor elk functiedomein een rangschikking op, op basis van drie verschillende financiële parameters en vertrekkende vanuit de gegevens voor de periode 2006-2009 (heel wat bedrijven hebben hun jaarrekening 2010 nog niet ingediend):

- De netto aangroei van het aantal hooggeschoolden (diploma hoger onderwijs van het korte of lange type) binnen een bedrijf telde daarin voor 60 procent mee.
- De cashflow van het bedrijf in die periode telde voor 30 procent mee in de weging.
- Het nettoresultaat (bedrijfswinst of -verlies) telde voor 10 procent mee.

Bekijk ook de groeikampioenen in ict & engineering.