100 nieuwe jobs bij N-VA: wie zoeken ze?

Sinds N-VA bij de verkiezingen van 13 juni als grote overwinnaar uit de bus kwam, ontving de partij al ruim 450 spontane sollicitaties. Geen overbodige luxe, want de partij zal ongeveer 100 extra mensen nodig hebben. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vandaag. Wie ze precies zoeken, vroegen we aan Piet De Zaeger, politiek directeur van de partij.

Over welke jobs gaat het?

"We zoeken enerzijds mensen om onze kamer- en senaatfracties te versterken, anderzijds om ons partijsecretariaat uit te breiden. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben we recht op 65 medewerkers waaronder telkens een persoonlijk medewerker voor elk van de 27 Kamerleden. Ook elk van onze 14 senatoren heeft recht op een persoonlijke medewerker en een halftijds universitair fractiemedewerker. Bovendien krijgt elke fractievoorzitter in de senaat een personeelsenveloppe die afhankelijk is van de grootte van zijn fractie."

"Voor ons partijsecretariaat hebben we zopas een nieuw organogram uitgetekend: we zoeken extra mensen voor het team communicatie, dat onder andere instaat voor de website en het ledenmagazine, en het team organisatie, dat vooral bezig is met het vrijwilligersnetwerk. We hebben nu ook voldoende middelen om een eigen studiedienst op te starten. Tot nu toe werkten we met een coördinator, die de inhoudelijke lijnen tussen de fracties, de partij en de kabinetten moest bewaken. Daarvoor deed hij vaak beroep op de fractiemedewerkers. Het zal sneller en efficiënter werken zijn als hij een eigen pool van medewerkers heeft. Daarvoor zullen we een 7 à 8-tal universitairen aantrekken."

"Ook voor de communicatie met de pers zullen we extra personeel rekruteren. Op dit moment hebben we één partij- en één fractiewoordvoerder. Maar nu er zoveel parlementsleden bijkomen, is het voor de fractiewoordvoerder onmogelijk alles op zich te nemen. Wellicht krijgen de verschillende fracties in Kamer, Senaat en Vlaams parlement elk hun eigen woordvoerder."

"Tot slot zullen we nog extra investeren in de ondersteunende diensten, bijvoorbeeld het telefonisch onthaal en de personeelsdienst."

Welke profielen zoeken jullie?

"Heel divers. Voor de kamer- en senaatsfracties stemmen we de profielomschrijvingen af op de commissies. Voor buitenlandse zaken kunnen dat bijvoorbeeld gediplomeerden internationale betrekkingen zijn. Voor onze studiedienst zullen dat economen, juristen, fiscalisten,... zijn."

Hoe gaat de rekrutering in zijn werk?

"Ook bij de verkiezingen van 2007 en 2009 zijn we telkens gegroeid en moesten we extra personeel aanwerven. De selectie organiseerden we toen helemaal zelf. Van de 300 sollicitanten in 2009 deden er 200 mee aan de schriftelijke proef. De besten nodigden we uit voor een gesprek. Omdat we nu de tijd niet hebben om dat allemaal zelf te doen, zullen we samenwerken met een extern selectiebureau. De besprekingen daarvoor zijn volop bezig. De vacatures zullen we alleszins op onze website plaatsen en wellicht volgt er ook een communicatie naar de pers."

Welke budget voorzien jullie voor al dat extra personeel?

"We hebben personeelsstatuten bij de parlementaire assemblees die we kunnen invullen én 4,6 miljoen extra werkingsmiddelen per jaar. Hoeveel daarvan naar personeel zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk."

Welke impact heeft die personeelsverdubbeling op jullie organisatie?

"Ik verwacht dat er wel wat groeipijnen zullen zijn. Tot nu toe waren er altijd korte lijnen tussen de medewerkers en de partijtop, nu zal er wellicht wat meer hiërarchie nodig zijn."

"Ook logistiek zullen we ons anders moeten organiseren. Hoewel we onze nieuwe locatie in de Koningsstraat in Brussel nog maar pas betrokken hebben en er nog wel vrije plaatsen zijn, zullen er wellicht nog bijkomende investeringen nodig zijn om al ons personeel onder te brengen."

Tekst: Hermien Vanoost - Foto: Jonas Lampens

Bekijk ook het cv van Bart De Wever.

En lees ons dossier over rekrutering in de politiek.