“Wie bij ons afstudeert, is 100% zeker van een job”

De LUCA School of Arts staat bekend als kunsthogeschool waar studenten zich kunnen bekwamen in disciplines als film, fotografie, beeldende kunst of muziek. De vreemde eend in het aanbod is de opleiding bouwkunde. Hoewel je met een diploma van professionele bachelor bouwkunde op zak onmiddellijk aan de slag kan als werfleider, calculator of technisch tekenaar vinden nog te weinig jongeren de weg naar deze studie.

Wie het middelbaar net achter de rug heeft en interesse heeft in bouwkunde beseft vaak niet dat hij voor een technische bouwopleiding terechtkan in het Brusselse LUCA. De kunstschool biedt de studierichting nochtans al bijna vijftig jaar aan, maar sinds het vertrek van de faculteit Architectuur naar de KU Leuven vorig jaar staat ze een beetje geïsoleerd van de andere, meer kunstzinnige opleidingen van LUCA. Vandaar dat de school beslist heeft om met een campagne meer aandacht te besteden aan zijn bouwopleiding en de troeven die deze biedt.

Alain Quateau, groepsvoorzitter professionele opleidingen bij LUCA: “Onze studenten krijgen een goede technische basis zodat ze later polyvalent inzetbaar zijn in de bouw. Iedere afgestudeerde kan aan de slag als werfleider, calculator of technisch tekenaar. Omdat dit knelpuntberoepen zijn, is iedereen met een diploma bouwkunde op zak honderd procent verzekerd van een job.”

Wat is het grote verschil met een opleiding tot ingenieur bouwkunde?

“Ingenieurs komen natuurlijk in andere beroepen terecht. Zij zijn vooral bij de theoretische kant van het bouwen betrokken. Professionele bachelors bouwkunde daarentegen gaan vooral op de werven zelf aan de slag en krijgen te maken met de meer praktische kant. Uiteraard is er een duidelijke link, een aanzienlijk deel van onze studenten stroomt na het behalen van hun diploma dan ook nog door naar een ingenieursopleiding.”

Hoe ziet het studieprogramma eruit?

“De studenten krijgen vakken zoals meetkunde, sterkteleer, fysica, projectbeheer en bouwgeschiedenis. Ook krijgen ze les over bouwmaterialen en over het tekenprogramma AutoCAD. Naast de meer theoretische vakken zijn ze de helft van de week bezig in het atelier met concrete projecten. Ze maken dan tekeningen of maquettes om bijvoorbeeld bouwknopen of isolatieproblemen te bestuderen.”

Welk publiek komt er op deze opleiding af?

“De meerderheid zijn jongens, maar er zijn zeker ook meisjes. In hoofdzaak gaat het om studenten die afkomstig zijn uit het ASO en uit TSO-richtingen waarin relatief veel wiskunde gegeven wordt. Al zijn ook studenten uit andere TSO-richtingen, KSO en BSO welkom. Vanaf volgend academiejaar zullen we onze opleiding trouwens ook onder de vorm van afstandsonderwijs aanbieden. Op die manier kunnen mensen die al aan het werk zijn of op latere leeftijd bouwkunde willen studeren zich nog omscholen of bijscholen.”

Hoe komt het dat uitgerekend het LUCA deze opleiding aanbiedt?

“Dat is historisch zo gegroeid. Nu is het onderwijslandschap grondig hertekend, maar tot voor kort bood het Sint-Lukas, waaruit wij geëvolueerd zijn, ook een architectuuropleiding aan. Uiteraard sloot de opleiding bouwkunde daar perfect bij aan: de architecten ontwerpen immers het huis en de bouwkundigen zorgen ervoor dat het effectief gebouwd raakt. Door een speling van het lot zit de architectuuropleiding tegenwoordig bij de universiteit en is de bouwopleiding ‘alleen’ achtergebleven in onze hogeschool.”

Ondanks de goede kansen op een job die de opleiding biedt, vinden toch relatief weinig studenten de weg ernaartoe. Hoe komt dat?

“Ik denk dat het soms te maken heeft met verkeerde verwachtingen. Wie ergens ‘opleiding bouw’ ziet staan, denkt misschien dat hij bij ons kan leren metselen, maar dat is het uiteraard niet. Het resultaat is dat te weinig mensen zich inschrijven en dat er in de bouwsector knelpuntberoepen zijn ontstaan. Nochtans is de vraag groot: de bouwbedrijven smeken ons bijna om stagiairs en wie afstudeert kan direct beginnen.”

Welke troeven heeft de opleiding nog?

“We hebben een heel sterke binding met de industrie. Zo zijn vrijwel alle mensen die in de opleiding lesgeven ook zelf actief in de bouwsector. Ook houden we elk jaar een ontmoetingsdag met spelers uit de industrie. Volgend jaar gaan we daarin nog een stapje verder: dan zal het bedrijf Cellumat een reeks gespecialiseerde lezingen geven over bouwmaterialen en –technieken. We zoeken dus steeds naar manieren om de link met het werkveld zeer goed te onderhouden.”

Heeft de opleiding een imagoprobleem?

“Dat denk ik niet, al is het feit dat wij een kunstschool zijn misschien wel een drempel om geïnteresseerden aan te trekken. Vandaar dat we momenteel onder het motto ‘Bouw een feestje’ een campagne voeren om de opleiding wat meer bekendheid te geven.”

Wat houdt die campagne precies in?

“Het is eigenlijk een wedstrijd die opgebouwd is rond de drie belangrijkste profielen van onze opleiding. Door enkele vragen te beantwoorden op www.bouweenfeestje.be kan je achterhalen of een job als werfleider, calculator of technisch tekenaar – en dus onze opleiding – iets voor jou zou zijn. Wie de wedstrijd wint, krijgt zijn studiegeld voor de volledige opleiding terugbetaald. En bij het begin van het academiejaar bouwen we dan effectief een feestje!”