“In de praktijk merk je hier weinig van de hiërarchie”

In november begint de Europese Centrale Bank met een aantal nieuwe toezichthoudende taken die haar vorig jaar werden toegekend in het kader van de zogenaamde GTM-verordening.  Samen met de verschillende nationale centrale banken gaat de ECB de zowat 130 banken in de deelnemende EU-landen controleren om de veiligheid te garanderen en de financiële integratie en stabiliteit te vergroten. Voor die bijkomende taken heeft de ECB, waar momenteel zo’n 1.900 mensen werken, een duizendtal nieuwe medewerkers nodig. Uiteraard vraagt zo’n sterke groei van het personeelsbestand om extra ondersteuning vanuit HR. Karel Declercq, een 36-jarige Eeklonaar, greep deze kans aan om te solliciteren bij de ECB en zo zijn droom van een internationale carrière in HR waar te maken.

Karel Declercq: “Na mijn studies ben ik begonnen als HR Officer bij uitzendkantoor Unique. Dat heb ik twee jaar gedaan en vervolgens heb ik zes jaar voor de federale overheid gewerkt: eerst bij de Kanselarij van de Eerste Minister, daarna bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en ten slotte bij de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie. Die laatste is momenteel nog altijd mijn officiële werkgever, maar ik heb daar verlof genomen, zodat ik nu voor een periode van twee jaar bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt kan werken als HR Business Partner.”

Vanwaar de keuze voor een job in het buitenland? Was dat een droom voor jou?

“Zeker, ik speelde er al lang mee in mijn hoofd. Dat was al zo tijdens mijn studies. Toen ben ik trouwens voor zes maanden op Erasmus naar Manchester geweest. Ik heb die kriebel, die hunker naar een internationaal avontuur altijd blijven hebben. Eigenlijk was ik heel tevreden over mijn job bij de federale overheid, maar voor mij is werken in het buitenland echt de kers op de taart. Ik heb het geluk dat mijn collega’s en het management van de FOD P&O mij ook steunen in mijn keuze. Dat is niet zo evident, want ze moeten mij daar bijvoorbeeld ook vervangen.”

Welke aspecten spreken je zo aan in een internationale job?

“Vooreerst zijn er natuurlijk de talen die je kunt oefenen en daarnaast zijn er ook de verschillende culturen waar je mee moet omgaan. Dat is erg verrijkend, want iedereen bekijkt een situatie op een andere manier. Ik vind het ook boeiend op persoonlijk vlak omdat je moet verhuizen en een aantal dingen die je vanzelfsprekend vindt moet achterlaten.”

Wat omvat je job concreet?

“De functietitel ‘HR Business Partner’ zegt het eigenlijk zelf: voor bepaalde diensten die aan mij zijn toegewezen ben ik een partner, een aanspreekpunt voor vragen rond HR. Die vragen kunnen over heel diverse zaken gaan, zoals over verloven, de ontwikkeling van medewerkers, rechten en plichten van de organisatie en de medewerkers, coaching of de reïntegratie van een personeelslid dat door ziekte langdurig afwezig is geweest. Al moet ik zeggen dat ik momenteel vooral bezig ben met het rekruteren van nieuwe medewerkers en hun integratie in de nieuwe organisatie. Dat komt omdat we volop bezig zijn met het oprichten van die nieuwe dienst die verantwoordelijk zal zijn voor het Europese bankentoezicht. Daarvoor is de ECB een duizendtal nieuwe mensen aan het aanwerven. Het zal hun taak zijn, om in samenwerking met de verschillende nationale banken en andere toezichthouders, de ongeveer honderddertig banken in de deelnemende EU-landen te controleren. Net als heel wat van mijn collega’s ben ik speciaal aangeworven om het HR-team te versterken bij onder meer het rekruteringsproces van al die nieuwe personeelsleden. In het team van de HR Business Partners alleen al zijn daarvoor in de eerste maanden van 2014 acht extra medewerkers in dienst gekomen.”

Momenteel houd je je dus vooral bezig met selectie en rekrutering?

“Inderdaad, zeker nog tot september ben ik vooral daarop gefocust. Ik zal nog heel wat kandidaten interviewen en testen laten afnemen. Eens heel dat proces achter de rug is, wordt mijn rol precies dezelfde als die van mijn andere collega’s die hier al veel langer werken. Vanaf dan zal ik meer HR-advies geven aan managers en medewerkers van andere diensten.”

Welke vaardigheden heb je nodig voor deze job?

“Je moet zowel communicatieve als coachende vaardigheden hebben. Het komt erop aan om goed te kunnen luisteren naar de noden van je klanten, wat in mijn geval de managers en medewerkers zijn voor wie ik hun business partner ben. Je moet vragen kunnen capteren en daarop een antwoord formuleren. Het is belangrijk om daarbij resultaatgericht te zijn, want er zijn steeds deadlines die je moet halen en processen die je moet bewaken. Daarnaast moet je ook flexibel zijn en een groot aanpassingsvermogen hebben. Je weet immers nooit op voorhand welke vragen of personeelswissels er gaan komen. Dat betekent uiteraard ook dat je voortdurend met andere HR-gerelateerde domeinen geconfronteerd wordt en veel bijleert. Ten slotte is het ook belangrijk dat je mensen op basis van een degelijke argumentatie kunt overtuigen.”

Hoe is de werksfeer bij de Europese Centrale Bank?

“Zelf vind ik het een erg warme omgeving. Ik ben dan ook heel snel goed opgenomen in mijn team. De mensen die hier werken zijn bijzonder gedreven, maar er is ook tijd voor persoonlijk contact. Dat is erg belangrijk: een deel van het personeel is hier immers helemaal alleen, omdat ze hun familie achtergelaten hebben in hun thuisland. Dan is het goed dat het werk meer is dan het werk alleen, maar dat het ook een sociale dimensie heeft. Ik vind de ECB een goede werkgever, omdat je hier de mogelijkheid krijgt om veel te leren en jezelf te ontwikkelen. Zeker in HR kan je zelf veel initiatieven nemen en projecten op poten zetten. Het geeft veel voldoening als je ziet dat die dan effectief een invloed hebben op de organisatie.”

Heb je bij de ECB zelf al een aantal initiatieven kunnen nemen of is het daarvoor nog te vroeg?

“Dat begint met kleine dingen zoals suggesties om bepaalde procedures anders aan te pakken. Het leuke is dat de ECB daar ook echt voor open staat. Deze organisatie vindt van zichzelf zeker niet dat ze de waarheid in pacht heeft. Het is een vruchtbare wisselwerking: de ECB heeft de frisse blik van nieuwe medewerkers nodig en wij moeten uiteraard weten wat de gebruikelijke procedures en regels zijn.”

Is de organisatie dan niet erg hiërarchisch gestructureerd?

“Wij zijn een enorm groeiende organisatie met momenteel een kleine 1.900 medewerkers en dan heb je natuurlijk een duidelijke structuur nodig. Op papier is die hiërarchie er dus wel, maar in de praktijk voel je dat niet zo aan. Zelf zit ik in het directoraat-generaal dat de grootste ondersteunende diensten omvat. Behalve het luik ‘HR Policies & Staff Relations’, waar ik en de andere HR Business Partners onder ressorteren, heb je ook nog een luik ‘Recruitment & Compensation’ en een luik ‘Budget, Controlling & Organisation’. Ons niveau wordt het ‘professional level’ genoemd, dat is zowat de middenmoot van de organisatie.”

De ECB is een werkgever die tot de verbeelding spreekt. Hoe kan iemand daar aan een job raken?

“Het is geen ivoren toren. Je kunt dus gewoon solliciteren op een vacature. Zelf heb ik dat ook gedaan. Het is wel belangrijk om je kandidaat te stellen voor een functie waarvan je merkt dat die heel dicht tegen jouw profiel aanleunt. Het klopt wel dat de selectieprocedure vrij zwaar is. Eerst stuur je je cv op, waarna er al een selectie gebeurt. Daarna is er, afhankelijk van de functie, een aantal online testen die je moet afleggen. Ben je daarvoor geslaagd, dan volgt er uiteindelijk een selectiegesprek in Frankfurt. Vaak gaat dat ook gepaard met een presentatie of een bijkomende schriftelijke proef. Eigenlijk is het vrij logisch dat de ECB hoge eisen aan zijn medewerkers stelt en dat de selectieprocedure behoorlijk zwaar is. De gevolgen van een aanwerving zijn immers erg groot, want je moet verhuizen. Stel dat de ECB een kandidaat uit Malta aanwerft en die komt met heel zijn gezin over naar Frankfurt, dan kan de organisatie het zich niet permitteren om na drie maanden te moeten besluiten dat het toch geen goede match was.”

Voor iemand die in België woont kost het dan toch ook heel wat tijd en geld om bij de ECB te solliciteren?  Je moet er immers voor naar Frankfurt gaan.

“In elke sollicitatie moet je wel de nodige tijd investeren, dus dat maakt geen verschil. Dat is net hetzelfde voor een kmo als voor de ECB. Financieel zal het je trouwens niets kosten, want de ECB betaalt alle eventuele onkosten die je voor je sollicitatie maakt terug. Maar uiteraard vergt het wel een inspanning: je moet verlof nemen om te solliciteren en je degelijk voor te bereiden, je moet je naar Frankfurt verplaatsen … Dat zijn dingen die je er natuurlijk voor moet overhebben.”

Biedt de ECB werkzekerheid en doorgroeimogelijkheden?

“In mijn geval gaat het om een duidelijk afgebakende periode van twee jaar, maar vaak krijgen nieuwe medewerkers een contract met een looptijd van drie jaar. Bij managers is dat vijf jaar. Nadien kan dat contract, na een positieve evaluatie, eventueel omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur. Het is niet zo dat er met vaste benoemingen gewerkt wordt, zoals vaak het geval is bij andere overheden. Bij de ECB is iedereen contractueel. De organisatie voorziet ook doorgroeimogelijkheden, want jobrotatie wordt hier echt gestimuleerd. Niet alleen is het mogelijk na een aantal jaar verticaal op te klimmen, je kunt ook binnen hetzelfde niveau voor een andere functie kiezen.”

Wat sprak je precies aan in de bankenwereld?

“Voor mij is dit compleet nieuw. Van de profielen waarmee ik te maken krijg, kende ik op voorhand niets. Maar als HR Business Partner maakt dat eigenlijk niet zoveel uit: wij kunnen immers overal aan de slag. Net als bijvoorbeeld een ICT’er bieden wij een ondersteunende dienst aan, waar in de meest diverse sectoren nood aan is. Dat ganse netwerk van nationale centrale banken die met elkaar samenwerken is een volledig nieuwe wereld die voor mij opengaat. Ik vind het bijzonder boeiend dat ik die nu ook leer kennen. Voor mij is dat een van de belangrijkste redenen waarom deze job mij aansprak.”

Zou je iemand met internationale ambities aanraden om bij de ECB te solliciteren? Is het over de ganse lijn een positieve ervaring of zijn er ook nadelen?

“Het is een interessante manier om een buitenlandse ervaring op te doen. Anderzijds is de afstand tot je familie en je vrienden natuurlijk veel groter, maar dat is eigen aan een internationale job. Zelf vind ik dat er genoeg elementen zijn die de functie boeiend maken en die dat gemis toch grotendeels compenseren. Het spreekt me ook aan dat de ECB haar medewerkers waardeert op basis van de objectieven die ze behalen. De ECB is echt een boeiende en dynamische omgeving in het financiële centrum van Europa. Er beweegt ontzettend veel in deze wereld en het is een unieke kans om daar deel van te kunnen uitmaken. Ik denk dat ik op mijn domein mijn steentje kan bijdragen.”

Wie is Karel Declercq?

  • Leeftijd: 36
  • Afkomstig uit: Eeklo
  • Huidige woonplaats: Frankfurt am Main (Duitsland)
  • Functie: Human Resources Business Partner
  • Organisatie: Europese Centrale Bank (ECB)
  • Opleiding: bachelor maatschappelijk assistent met optie personeelswerk, gevolgd door een master sociologie
  • In dienst sinds: 1 februari 2014