“Het beeld van de notaris tussen een stapel paperassen is achterhaald”

Veel mensen zien notarissen als een noodzakelijk kwaad. Wie een huis koopt, trouwt, scheidt of een erfenis wil regelen komt er onvermijdelijk mee in contact, maar snapt niet altijd wat hun precieze meerwaarde is en waarom ze zo duur zijn. Vlaams minister Freya Van den Bossche van sp.a pleitte er enige tijd geleden zelfs voor om het beroep op termijn gewoon af te schaffen en ambtenaren de taken van de notaris te laten overnemen. Notaris Peter Verhaegen en Jan Van Cleemput van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) zuchten als het voorstel ter sprake komt. Volgens hen komt het beeld dat de sp.a van het notariaat ophangt niet overeen met de werkelijkheid. Zij zagen het beroep in de laatste vijftien jaar immers grondig evolueren. Vandaag komt het tegemoet aan de noden van onze complexe samenleving.

Hoe zouden jullie de rol van een notaris beknopt omschrijven?

Peter Verhaegen (notaris en voorzitter van de Nederlandstalige Raad): “Een notaris komt tussen bij de belangrijke momenten in een mensenleven: samenwonen, huwen, een huis kopen, een eigen zaak oprichten …  Vaak ook bij minder aangename gebeurtenissen zoals een echtscheiding of een nalatenschap. In onze huidige samenleving zijn al die zaken erg complex geworden en vandaar dat mensen steeds meer nood hebben aan onafhankelijk advies.”

Jan Van Cleemput (directeur sociaal secretariaat voor notarissen): “De belangrijkste taak van een notaris is inderdaad advies geven. Uiteraard moeten de akten die hij opstelt juridisch in orde zijn, maar daarnaast kan hij voor zijn cliënten een grote meerwaarde betekenen door hen op een bevattelijke manier uit te leggen wat de precieze gevolgen van die akte zijn voor elk van de betrokken partijen.”

Kan dat advies dan enkel van een notaris komen?

Peter Verhaegen: “Sowieso zijn er enkele beroepen die gedeeltelijk ook op het terrein van de notaris zitten, zoals advocaten, fiscalisten of vastgoedmakelaars. Maar de notarissen zijn eigenlijk de enigen die bepaalde taken in opdracht van de overheid kunnen uitvoeren. Voor een aantal zaken, zoals de aankoop van een huis, moet je dan ook verplicht langs een notaris passeren. Maar in de praktijk kloppen cliënten voor veel meer dan dat bij hen aan. Als iemand bijvoorbeeld een bedrijf wil oprichten, maar wil vermijden dat zijn familie financieel in de problemen komt als het zou mislopen, dan kan hij daarvoor juridisch-fiscaal advies krijgen van een notaris.”

Op welke manier is het beroep veranderd in vergelijking met vijftien jaar geleden?

Peter Verhaegen: “De manier van werken is nu totaal anders. Tegenwoordig moet een notaris bijvoorbeeld veel meer van ICT kennen dan vroeger. Zo zijn er heel wat databanken die hij moet raadplegen en is er informatie die hij via beveiligde netwerken moet doorsturen. Het beeld van de notaris die met een pen tussen een hoop paperassen zit, is dus grotendeels achterhaald. Ook zijn er heel wat taken bijgekomen. Zo kan je tegenwoordig niet alleen voor een rechtbank, maar ook bij een notaris een nalatenschap goedkeuren of afkeuren. Op die manier komt justitie dichter bij de burger.”

Is ook het imago van de notaris geëvolueerd?

Jan Van Cleemput: “Zeker. Zo hebben we vastgesteld dat hoe meer de mensen in contact komen met een notaris, hoe positiever zij tegenover het beroep staan. Jongeren die nog nooit bij een notaris geweest zijn, denken misschien dat het een stoffig beroep is, maar dat beeld klopt niet. Het notariaat is aan het verjongen en aan het vervrouwelijken, er zijn meer associaties dan vroeger, enzovoort. De sector is dus volop in beweging.”

Wat vonden jullie van het voorstel van de sp.a om het notariaat op termijn af te schaffen en de taken door ambtenaren te laten overnemen?

Peter Verhaegen: “We vonden dat uiteraard een heel vreemd voorstel en merkten dat alle andere partijen dat ook vonden. Is het dan de bedoeling van de sp.a om 8.000 notarissen en medewerkers te vervangen door evenveel of meer nieuwe ambtenaren? Dat lijkt me erg onrealistisch. Nu, het is een idee dat om de zoveel jaar eens opduikt en daarna weer een stille dood sterft.”

De sp.a vond ook de notariskosten te hoog.

Peter Verhaegen: “Mensen moeten beseffen dat de kosten voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis in drie delen uiteenvallen. De grootste kost zijn de registratierechten, wat eigenlijk belastingen zijn. De notaris speelt daarbij de rol van belastingontvanger, want de bedragen die hij int, stort hij door naar de overheid. Daarnaast heb je het ereloon, dat dient om het werk van de notaris en zijn medewerkers te vergoeden, en ten slotte zijn er de kosten verbonden aan de akte. Die dienen onder meer om de opzoekingen te betalen en hangen af van de complexiteit van de akte.”

Denken jullie dat het voor de cliënten altijd duidelijk is dat niet al hun geld rechtstreeks naar de notaris zelf gaat?

Peter Verhaegen: “Nee, maar we gaan erop werken om dat beter te communiceren. Sommige kantoren doen dat al heel goed, andere wat minder. Het is voor ons een werkpunt waar we extra aandacht aan gaan besteden.”

Iets anders: welke vaardigheden moet een goeie notaris hebben?

Jan Van Cleemput: “Hij is in de eerste plaats een jurist die er heel wat jaren studie op zitten heeft: vijf jaar rechten, een jaar notariaat en drie jaar stage. Bovendien moet hij ook nog eens een vergelijkend examen afleggen om kandidaat-notaris te mogen worden. Hij heeft dus een lang traject achter de rug dat hem voorbereidt op het juridisch-inhoudelijke aspect van zijn beroep. Vroeger was dat ook de essentie van de job, maar vandaag komt daar ook het management van zijn kantoor bij. In het verleden had een notaris enkel een klerk in dienst, maar tegenwoordig leidt hij een volledig team met juristen, administratieve medewerkers en onthaalmedewerkers.”

Peter Verhaegen: “Een notaris is eigenlijk als een baas van een kmo, een echte people manager. Bovendien moet hij empathisch zijn en goed kunnen luisteren. Hij moet advies op maat kunnen geven. Standaardakten die een notaris bij wijze van spreken uit zijn schuif kan halen bestaan vandaag niet meer, alles is maatwerk.”

Een notaris heeft vaak ook te maken met cliënten die een moeilijke periode doormaken. Hoe moet hij daarmee omgaan?

Peter Verhaegen: “Ook hier moet een notaris empathisch zijn. Bovendien krijgt hij vaak een bemiddelende rol: mensen die bezig zijn met een echtscheiding komen immers niet altijd meer zo goed met elkaar overeen. Onze federatie voorziet daarom ook al jaren opleidingen om notarissen te leren omgaan met ruziënde cliënten. Dat is helemaal niet zo simpel. Nog een reden dus waarom we het voorstel van de sp.a zo surrealistisch vinden: je kan toch geen echtscheiding afhandelen aan het loket bij een ambtenaar?”

Speelt het kader, het kantoor van de notaris, dan ook een belangrijke rol?

Jan Van Cleemput: “Alleszins. Het doel is om de cliënten op hun gemak te stellen in een comfortabele omgeving, zodat ze over al die gevoelige onderwerpen kùnnen praten. Aan een loket is dat niet mogelijk. Je ziet dan ook dat veel notarissen investeren om hun kantoor zo mooi en aangenaam mogelijk in te kleden.”

Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen voor het beroep?

Peter Verhaegen: “Je hebt natuurlijk de complexiteit van het vakgebied en de digitalisering van de manier van werken. Anderzijds is het ook moeilijk om goede medewerkers te vinden.”

Welke profielen kunnen er aan de slag in een notariskantoor?

Jan Van Cleemput: “Dat is vrij ruim. De meest in het oog springende zijn natuurlijk de juristen. Zij bereiden akten voor en kunnen ook cliënten te woord staan. Voor het voorbereidend opzoekwerk en de formaliteiten na de akte heeft een notaris daarnaast ook administratieve medewerkers nodig. In grote kantoren krijgen die profielen trouwens steeds meer doorgroeimogelijkheden. Verder is er nog onthaalpersoneel en zijn er secretariaatsmedewerkers die afspraken inplannen en zorgen voor de verzending van documenten. Ook specialisten in informatica en hardware kunnen – zeker in een groter kantoor – hun plaats vinden. Grote kantoren en associaties tot vijftig medewerkers kunnen zelfs hun voordeel doen met managers die teams kunnen aansturen en processen formaliseren. In een notariskantoor kunnen dus profielen van verschillende niveaus terecht, het is een heel divers palet.”

Wat maakt het beroep aantrekkelijk?

Peter Verhaegen: “Het is heel uitdagend en verrijkend om te mogen tussenkomen bij speciale momenten in een mensenleven zoals een huwelijk of de aankoop van een huis. Je krijgt ook een heel divers publiek over de vloer. Dat is natuurlijk superboeiend is, niet alleen voor de notaris zelf, maar ook voor de medewerkers.”

Jan Van Cleemput: “Een voordeel is ook dat het notariaat een heel stabiele sector is. We kennen al jaren een gestage groei. Zelfs in tijden van crisis hebben we maar een kleine knik gezien; van een ontslagronde is er nooit sprake geweest. Bovendien zijn er 1.164 notariskantoren, verspreid over het hele land, wat dus betekent dat er altijd wel een of meer in de buurt zijn. De medewerkers kunnen dus dicht bij hun woonplaats werken, wat uiteraard de work-lifebalans ten goede komt. Het notariaat heeft trouwens ook een eigen paritair comité, dat al twintig jaar bestaat. Op sectoraal vlak zijn er dus zeker aantrekkelijke voordelen. Ik denk daarbij aan een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en inkomenverliesverzekering.”

Hoe valt die groei van de tewerkstelling te verklaren?

Jan Van Cleemput: “Vooral door de groeiende complexiteit, waardoor er steeds meer medewerkers nodig zijn. Het aantal notariskantoren zelf ligt trouwens bij wet vast, al kunnen er door associatie wel meer notarissen bijkomen. Maar als je ziet dat de verkoopakte van een huis vroeger vier pagina’s besloeg, terwijl dat er nu makkelijk twintig zijn, dan begrijp je dat daar meer personeel voor nodig is. Dat heeft ervoor gezorgd dat het personeelsbestand op tien jaar tijd met 24 procent is gestegen.”