"Ambtenaren werken minder hard." Klopt?

Wat zijn de grote verschillen tussen de privé- en de publieke sector? En klopt het echt dat ambtenaren minder hard werken? Securex spitte het uit in de studie ‘Privé- en publieke sector: Personeel & Organisatie – Benchmark België 2009’.

Het cliché klopt niet

De resultaten tonen dat er globaal weinig verschil bestaat tussen beide sectoren: werknemers in de privé- en publieke sector scoren evengoed op werkvermogen, betrokkenheid, tevredenheid en vernieuwing.

Beide groepen werknemers hebben ook een gelijklopende perceptie als het gaat over jobinhoud, werkbelasting, arbeidsvoorwaarden, werkintensiteit, teamwerk en collega’s, ... . Minder hard en minder gemotiveerd werken bij de overheid? Het cliché klopt niet, besluit Securex.

Toch zijn er enkele opmerkelijke verschillen:

1. Ambtenaren zijn iets minder tevreden over hun werkomstandigheden. In de privé vindt 80% van de werknemers dat hij over voldoende aangepaste werkmiddelen beschikt, bij vastbenoemd overheidspersoneel is dat 73%.

2. Het toekomstperspectief ziet er in de privé rooskleuriger uit: 77% van de privéwerknemers schat de toekomst van zijn organisatie positief in. Bij vastbenoemd en contractueel overheidspersoneel is dat respectievelijk 73% en 68%.

3. Werknemers uit de privésector en contractueel overheidspersoneel heeft ook meer respect voor het management (respectievelijk 85% en 88%) dan ambtenaren (79%).

4. 'Grensoverschrijdend gedrag' zoals pesterijen, discriminatie en agressie komen iets vaker voor in de overheidssector volgens het onderzoek. 21% van de contractuele overheidswerknemers zegt het afgelopen jaar gepest te zijn, tegenover 14% bij de ambtenaren en 12% in de privé.

5. Ook in klantvriendelijkheid is er een verschil merkbaar: 23% van de ambtenaren geeft toe wel eens onvriendelijk te zijn tegen klanten, tegenover 17% van de contractuelen en 15% van de werknemers in de privésector.

6. De verloopintentie ligt bij ambtenaren lager dan bij de twee andere groepen (30% bij de privé-sector, 32% bij contractuelen), toch wil 14% van de vastbenoemden ooit zijn organisatie verlaten – wat een opmerkelijk resultaat mag heten. Dat het percentage het hoogst ligt bij contractuelen is dan weer minder verwonderlijk.

7. 71% van de ambtenaren is trots te kunnen zeggen dat hij voor zijn organisatie werkt. In het onderwijs loopt dat percentage zelfs op tot 90%.

8. Met de motivatie van vastbenoemde overheidswerknemers is niets mis: 82% van de vastbenoemde werknemers zegt over het algemeen met plezier naar het werk te gaan. Voor mensen in het onderwijs ligt dat percentage zelfs op 91%.

Tekst: Dominique Soenens

Lees ook: "In een bedrijf moet je minder hard werken dan in het onderwijs"