Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

“Als woordvoerder van de stad Brussel moet ik continu beschikbaar zijn”

Naam? Nicolas Dassonville

Leeftijd? 28 jaar

Functie? Woordvoerder van de stad Brussel, persverantwoordelijke van de burgemeester en internationaal adviseur

Werkgever? Stad Brussel

Opleiding? Kandidatuur in economische wetenschappen en licentiaat in politieke wetenschappen

In functie sinds? “Sinds oktober 2006, onmiddellijk na het behalen van mijn diploma.”

Salaris? “Tussen 1.500 en 2.000 euro netto, plus maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.”

Een aantal beroepen zijn onbekend bij het grote publiek. De woordvoerder van de stad Brussel, Nicolas Dassonville, doet zijn beroep concreet uit de doeken.

Wat houdt je job in?

Ochtend:

- Screenen van het nieuws: ik lees de kranten en krijg van een extern bedrijf de screening van het radio-, televisie- en internationaal nieuws binnen.
- Opsporen van nieuws dat verwijst naar de stad
- Indien negatieve of lasterlijke opmerkingen ontdekt worden: de journalist contacteren om antwoordrecht te vragen om zo de positievere kanten van de stad in de kijker te zetten en het imago te verbeteren.

Voormiddag:  

- Agendabriefing met de andere kabinetsadviseurs van de burgemeester
- Bezighouden met mijn eigen dossiers
- Indien persconferentie: de burgemeester en de andere deelnemende politici van de stad Brussel op de hoogte brengen
- Pers ontvangen en me bezighouden met de perscontacten

Middag:

-  Vaak een afspraak met journalisten, vertegenwoordigers van de diplomatieke wereld of met mensen die op de een of andere manier hulp nodig hebben van de stad.

Namiddag:

- Vergadering en voorbereidend werk van dossiers, persmappen,…

Avond:

- Naar evenementen of officiële recepties om de stad te vertegenwoordigen of de burgemeester te vergezellen.

“Ik heb lange dagen, maar verdeel mijn tijd tussen het lezen van de kranten, het ontmoeten van journalisten, het deelnemen aan officiële evenementen en klassiek bureauwerk. Mijn werk is heel gevarieerd waardoor de tijd snel vooruit gaat en ik niet het gevoel heb dat ik tien uur aan een stuk door werk.”

Wat zijn de positieve kanten van je werk?

“Het is een allesomvattend beroep: het werk op zich is heel gevarieerd aangezien alle onderwerpen aangepakt worden. Mijn beroep bestaat uit het doorgeven van alle acties van de stad Brussel aan het publiek. Hiermee bedoel ik: renovatie van wijken, sportactiviteiten, projecten voor stedelijke ontwikkelingen en dergelijke.”

“Verder zijn het groot aantal contacten en humanitaire relaties een heel verrijkend aspect. Ik ontmoet adviseurs en medewerkers van de stad, journalisten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de diplomatieke wereld.”

En de minder positieve aspecten?

“De beschikbaarheid. Ik moet de hele tijd beschikbaar zijn en klaarstaan om vragen te beantwoorden. Als woordvoerder kan alles wat je zegt tegen de instelling die je tracht te verdedigen, gebruikt worden. Het is uiterst noodzakelijk je woorden goed uit te kiezen aangezien de manier van communiceren naar de buitenwereld toe het tij in twee seconden kan doen keren. Verder mag je niet bezwijken aan de druk van de media.”

Welke opleiding heb je hiervoor nodig?

“Aangezien de overheersende kwaliteiten van dit beroep ‘feeling’ en het ‘analytisch vermogen’ zijn, zou ik zeggen dat er geen bepaalde opleiding bestaat om dit soort positie te bekleden. De meest evidente leidraden zijn, denk ik, de studie journalistiek, politieke- of communicatiewetenschappen of zelfs rechten. Toch is ervaring het belangrijkste: iemand die voordien als journalist gewerkt heeft, heeft een betere visie op de verwachtingen van journalisten.”

Hoe heb je deze baan verworven?

“Ik heb een vrijwillige stage gedaan bij het kabinet van M.Thielemans in augustus 2006. Aan het einde van de stage vroeg de burgemeester mij of ik geïnteresseerd was in de positie als persverantwoordelijke die vrij zou komen na zijn herverkiezing in oktober. Ik had niet veel tijd nodig om een beslissing te maken.”

Wat zijn de evolutiemogelijkheden?

“De normale evolutie zou zijn om in deze sector te blijven. Hetzij met een ander beleid of meer macht, hetzij in de privésector. Nog een andere mogelijkheid is om me als adviseur te lanceren, als lid of chef van het kabinet of om me helemaal in de politiek te sorten. Maar dat is een ander verhaal…”

Tekst: Elodie Fontaine