Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Werkgever vindt langer werken goed idee maar niet voor zichzelf

Vanaf 2025 moeten alle Nederlanders werken tot hun 67ste. Alleen zo blijft het pensioenstelsel betaalbaar. Een groot deel van de werknemers vindt dat een goed idee maar niet voor zichzelf. Zo leert onderzoek van het Nederlandse Interdisciplinair Demografisch Instituut.

Stoppen op 63ste

Er werden 1.000 werkgevers ondervraagd en slechts 10% wil na zijn of haar 65ste nog verder werken. Gemiddeld zouden ze het liefst op 63 jaar stoppen. Wel vinden ze het bijna allemaal een goed idee om langer te werken maar liever niet in hun eigen bedrijf. De onderzoekers vroegen namelijk hoe de werkgevers de crisis proberen op te vangen en het meest gegeven antwoord is oudere werknemers ontslaan. Die zijn duur, inflexibel, vaker ziek en minder productief. Ook arbeidsduurverkorting en stimulansen voor vrijwillig vertrek zijn populair.

Bedrijven zitten ermee

“Door de pensioenleeftijd op te trekken, wil de overheid bezuinigen ”, zegt Kène Henkens, NIDI-onderzoeker en pasbenoemd hoogleraar pensioensociologie aan de Universiteit van Tilburg. “Maar eigenlijk schuiven ze het probleem door naar de bedrijven zelf. Zij mogen het uizoeken.” (JS)