Wie betaalt wat voor de groepsverzekering?

De bijdrage die maandelijks geleverd moet worden voor de verzekering kan op drie manieren betaald worden:  1. De kosten van het pensioenplan komen voor 100% op rekening van de werkgever. Als werknemer betaal je niets.

  2. Werkgever en -nemer verdelen de kosten onderling. De verhouding is vrij te bepalen.

  3. De kosten worden 100% gedragen door de werknemer zelf. De werkgever zorgt voor de administratie.

Fiscale en parafiscale afhandeling van de groepsverzekering


De werkgever kan de premies of toelagen die hij betaalt voor de groepsverzekering van zijn personeel volledig aftrekken van de bedrijfsinkomsten.


De persoonlijke bijdrage die je als werknemer maandelijks betaalt, geeft aanleiding tot belastingvermindering van minimaal 30 en maximaal 40%.


Dit geldt echter alleen voor groepsverzekeringen die een rente of kapitaal vestigen bij leven of bij overlijden. Hospitalisatieverzekeringen vallen bijvoorbeeld dus buiten dit fiscale gunstregime.


De 80%-regel


Eenvoudig gesteld houdt deze regel in dat het totaal van de extralegale pensioenvoorzieningen* niet hoger mag liggen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging van de begunstigde werknemer of bedrijfsleider.


* De individuele levensverzekering en het pensioensparen worden niet bij dit totaal gerekend.


Het bedrag dat fiscaal afgetrokken kan worden is afhankelijk van het huidige inkomen van de verzekerde en begrensd door de 80% regel.