Werknemersparticipatie

Sinds de wet van 22 mei 2001 (B.S., 9 juni 2001) betreffende de participatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen is het nu ook mogelijk om, naast aandelenoptieplannen,werknemersparticipatieplannen in te voeren.

Dit kan gebeuren door alle vennootschappen (instellingen en verenigingen) die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. Meteen wordt hiermee het voornaamste voordeel van deze wet samengevat, met name het creëren van een wettelijk platform voor vennootschappen/werkgevers om hen toe te laten hun werknemers te betrekken bij de resultaten van de onderneming.

- Wie komt in aanmerking?
- Participatieplan
- Objectieve verdeelsleutels
- Fiscale en parafiscale gevolgen voor de werknemer
- Investeringsspaarplan
- Wettelijke grenzen van werknemersparticipatie
- Fiscale gevolgen in hoofde van de werkgever
- Cijfervoorbeeld
- Conclusie

i.s.m. SD Worx