Werkloze jongere verstuurt gemiddeld 12 sollicitaties per maand

Op dit moment zit 22,4% van de Belgische jongeren zonder werk. Maar liefst 61.000 min-25-jarigen heeft geen baan, een stijging van 11,5% in vergelijking met vorig jaar. Daarmee is ons land een middenmoter in de Europese klas.

Youth to Work Barometer

Maar wie zijn deze jongeren? Om dat te weten te komen heeft Adecco in zijn eerste Youth to Work Barometer gepeild naar de sollicitatiegewoonten van jongeren die de arbeidsmarkt betreden. Voor het onderzoek werden 1.116 werkloze jongeren tussen de 18 en de 24 jaar bevraagd.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren al gemiddeld 8,6 maanden op zoek zijn naar een job. In Wallonië en Brussel ligt dat cijfer nog hoger, met respectievelijk 9,9 en 9,7 maanden. Wel blijkt dat hoe hoger de jongere is opgeleid, hoe minder lang hij naar een baan moet zoeken.

12 sollicitaties per maand

De Belgische werkloze jeugd zit overigens niet stil tijdens die periode. “Uit het onderzoek blijkt dat ze heel actief naar een job zoeken met gemiddeld 12 sollicitaties per maand,” aldus Patrick De Maeseneire, wereldwijd CEO van Adecco. “Wel geeft meer dan de helft (54%, nvdr.) van de jonge werkzoekenden aan dat ze daarbij niet voldoende begeleid worden.”

De overgrote meerderheid, maar liefst 93%, geeft wel aan gemotiveerd tot heel gemotiveerd te zijn om te solliciteren. Toch zien ze de toekomst niet al te optimistisch tegemoet: 66% geeft aan dat het de komende drie maanden niet gemakkelijker zal worden om een job te vinden.

Adecco zal dit onderzoek vanaf nu drie keer per jaar uitvoeren. Zo kan de HR-dienstverlener trends en evoluties in kaart brengen.

Way to work

Om jongeren de weg naar een job te tonen organiseerde Adecco op 30 april wereldwijd het 'Way to Work'-initiatief. In België trokken 370 medewerkers in 17 steden de straat op. Samen spraken ze meer dan 24.200 jongeren aan met informatie over jobs. Wereldwijd werd de bijbehorende site op 48 uur tijd meer dan één miljoen keer bezocht.

Jaarlijks stelt Adecco overigens meer dan 35.000 jongeren tewerk in ons land, als uitzendkracht, als jobstudent, als contractor of als vaste werknemer.