Werkloosheid steeg vorig jaar met ruim 9%

In 2013 steeg de werkloosheid in Vlaanderen met 9,3 procent. In 2012 steeg die ook al met 9,4 procent.

Studieniveau

Opvallend is de stijging bij de hooggeschoolden. Eind 2013 waren er ruim 40.000 hooggeschoolden werkloos, een stijging van 16,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de werkloosheid bij middengeschoolden nam fors toe met 13,2 procent.

De werkloosheidsgraad bij laaggeschoolden steeg minder snel (+4 procent), maar in absolute cijfers blijven de laaggeschoolden de grootste groep werklozen.

Mannen vs. vrouwen

De voorbije crisisjaren steeg de werkloosheid onder mannen steevast sneller dan de werkloosheid onder vrouwen. In crisistijd wordt traditioneel immers het eerst geknipt in jobs in de industrie, die vooral door mannen worden ingevuld. Sinds eind 2013 stijgt echter ook de vrouwelijke werkloosheidsgraad in gelijke mate met de mannelijke.

Volgens de VDAB komt dat doordat de diensten en de zorg, sectoren met doorgaans veel vrouwelijke werknemers, nu ook de crisis beginnen te voelen. De banksector werft zuinig aan, gemeenten, provincies en het Vlaamse Gewest vervangen niet alle vertrekkers, ziekenhuizen slaan aan het besparen, er worden productiviteitswinsten geboekt via online toepassingen en werknemers - ook in het onderwijs - blijven langer aan de slag.