Werkgever mag je mailbox niet doorzoeken

Hoeveel e-mails stuur jij gemiddeld per dag? 10? 100? Nog meer? Elektronische post is onmisbaar in het professionele leven, maar dat geldt evenzeer voor het privéleven. Soms communiceert een werknemer dus wel eens met zijn familie of vrienden via zijn professionele e-mailadres.

Mag dat eigenlijk? Mag je werkgever het controleren? Wat zegt de wet?

RTL mag de e-mails van werknemers niet lezen

RTL wilde graag één van zijn kaderleden ontslaan omdat hij privémails verstuurde met zijn professionele e-mailadres. De rechtbank in Brussel keurde het ontslag af, omdat het bedrijf het recht op privacy van de werknemer had geschaad.

De inhoud van de mails is niet bekend, maar ze werden alleszins niet als een 'ernstige fout' bestempeld door de rechtbank.

Frankrijk: ontslagen wegens brutale e-mails

In Frankrijk draaide een rechtzaak anders uit. In 2008 werd een werknemer ontslagen omwille van een ernstige fout: hij had vanuit zijn professionele mailbox verschillende brutale e-mails aan zijn collega's gestuurd, en ook een aantal zaken mails verstuurd om zaken te regelen voor zijn eigen opgerichte bedrijf.

De rechtbank was van oordeel dat dit een ernstige fout is, waar ontslag een gepaste maatregel is.

Moet je stoppen met privémails te sturen van professionele adres?

Maar wat riskeer je nu eigenlijk in België als je persoonlijke e-mails stuurt? In eerste instantie vrij weinig. Als er geen expliciet verbod is opgenomen in je arbeidsreglement, is het eigenlijk impliciet toegestaan. En je werkgever mag niet in je mailbox neuzen, tenzij onder zeer strikte voorwaarden.