Welke zijn de voor- en nadelen van het cafetariaplan?

Via een cafetariaplan bepalen werknemers zelf welke beloning ze willen: een hoger loon, meer vrije tijd, meer pensioen... Welke zijn de voor- en de nadelen van een cafetariaplan?


Voordelen

- Het basissalaris primeert.

- Je krijgt de mogelijkheid om je privé- en je werkleven beter op elkaar af te stemmen.

- Cafetariabeloning houdt rekening met je persoonlijke wensen. Jij wilt kinderopvang, je collega ziet misschien meer in fitness.

- Je kan zelf de vorm en de inhoud van je beloningspakket bepalen, afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie.

- Je krijgt de kans om een volledig beeld te krijgen van je inkomsten en voorzieningen. Altijd interessant om weten wat de waarde is van je bedrijfswagen of GSM, wat de reële kost is van een verlofdag of hoeveel uitkering je zou krijgen als je arbeidsongeschikt zou worden.


Nadelen


- Het is niet altijd eenvoudig om de voordelen die je worden toegekend juist in te schatten.

- Hoe kan je kiezen als je niet weet uit wat? Specifieke persoonlijke info maakt de keuze veel makkelijker. Vele bedrijven hebben echter een gebrekkig communicatiebeleid over dit onderwerp.

- Als je werkgever zich gaat bemoeien met je boodschappen, je was en strijk en de opvang van je kinderen, treedt hij binnen in je privéleven. Waar ligt de grens?