Welke vergoeding krijgen de stakers bij AB InBev?

12 dagen lang al staken de arbeiders van brouwerij AB InBev als protest tegen het dreigende ontslag van 263 werknemers. Welke vergoeding ontvangen ze tijdens hun actie? En wie betaalt die?

Gesyndiceerd of niet?

Vandaag is (opnieuw) D-day voor AB InBev. De directie roept een verzoeningsvergadering bijeen die een einde moet maken aan de staking. De tijd dringt, want de warenhuizen raken stilaan door hun voorraden heen en de gevolgen voor het bedrijf worden alsmaar zwaarder. Voor de stakende personeelsleden is de actie evenmin een lachertje. Er zijn niet alleen de dreigende ontslagen waarvoor ze op de barricaden staan, de stakers ontvangen voor de duur van de staking ook geen loon. “Werknemers hebben het internationaal erkend recht om te staken”, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur bij het juridisch kenniscentrum van SD Worx. "Dat betekent dat hun arbeidscontract met wettelijk gegronde reden geschorst wordt en dat ze geen recht hebben op een loon. De werkgever is niet verplicht om een loon uit te betalen aan werknemers die geen prestaties leveren."

"Wat ze in ruil ontvangen, hangt af van het vraag of ze gesyndiceerd zijn of niet. Wie niet bij een vakbond aangesloten is, krijgt niets. Wie wel gesyndiceerd is, krijgt een stakingsvergoeding die uit de vakbondskas gehaald wordt. Hoeveel die vergoeding bedraagt weet ik niet. Die kan verschillen per vakbond, al zal het wellicht overal in dezelfde grootorde zijn.” Tanguy Cornu, federaal secretaris van het ABVV: “De vergoeding die de stakende arbeiders bij ons ontvangen, is 30 euro per dag. Dat is de regel, maar ik wil benadrukken dat niet alle arbeiders deelnemen aan de actie en gewoon op post zijn.”

Werkloosheidsverzekering?

Voor de werkwillige werknemers van AB InBev ziet de situatie er anders uit. Kunnen ze door de staking niet aan de slag, dan is de werkgever niet verplicht hen te betalen, zelfs als zij zich op een normale manier en op het normale tijdstip op hun werk aanbieden. "Zij maken wel aanspraak op de uitkering van een werkloosheidsverzekering. Maar die moet goedgekeurd worden door het beheerscomité van de RVA en dat gebeurt in de praktijk niet vaak”, aldus Geert Vermeir.

“De reden daarvoor is dat aan een aantal voorwaarden moet voldaan zijn. Het comité bekijkt of de betrokken werknemers niet behoren tot de arbeidseenheid van de stakende werknemers én of zij zelf geen belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers. Op die manier vermijdt de RVA om zich te mengen in het sociaal conflict.”

Voor mogelijke werkwilligen bij AB InBev ziet het er om die reden niet zo goed uit, volgens Vermeir. “Als je die principes hier toepast, vrees ik dat er geen uitkering zal toegekend worden. De reden is simpel: het voltallige personeel van AB InBev profiteert mee wanneer de eisen van de stakers ingevuld worden. Het beheerscomité van de RVA geeft die uitkering sowieso niet zo vaak: alleen als er een stakingsgolf in het land is van één of meer dagen en/of mensen kunnen niet op hun werk raken omdat een stakingspiket van een ander bedrijf de toegang belet ...”