Welke documenten moet je ontvangen bij je ontslag?

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst, is de werkgever verplicht een aantal sociale documenten aan de werknemer te overhandigen.
 

 

 1. Het vakantieattest
 2. Het tewerkstellingsattest
 3. De individuele rekening
 4. Het werkloosheidsbewijs (C4)
 5. De afrekening van de laatste betalingen
 6. De belastingsfiche 281.10
   

 

1. Vakantieattest

Wanneer een bediende uit dienst gaat, is de werkgever verplicht om een afrekening van het vakantiegeld te maken. De resultaten van deze afrekening moeten vermeld worden op een vakantieattest. De werkgever moet dit afgeven aan de bediende. 

Er zijn twee soorten vakantieattesten:

 • een vakantieattest voor het saldo vakantiegeld
 • een vakantieattest voor het vervroegd vakantiegeld

 
De werkgever vermeldt:

 • op welk vakantiedienstjaar en vakantiejaar het attest betrekking heeft. Hieraan herkent men of het een attest is voor het saldo vakantiegeld of voor het vervroegd vakantiegeld.
 • de tewerkstellingsperiode
 • de berekeningsbasis van het vakantiegeld en het brutobedrag vakantiegeld
 • bij het saldo vakantiegeld: het aantal vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft en hoeveel hij er reeds opgenomen heeft
 • dat de bediende dit attest moet overhandigen aan zijn volgende werkgever.
 • in voorkomend geval het aantal vakantiedagen die door de bediende reeds werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen.
 • in voorkomend geval het aantal aanvullende vakantiedagen die door de bediende werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen.
 • de brutobedragen van het uitgekeerde enkel en dubbel vakantiegeld, en in voorkomend geval de periodes waarop deze bedragen betrekking hebben 
 • de bijdrage en inhoudingen op het vakantiegeld
 • in voorkomend geval, het brutobedrag van het uitgekeerde aanvullende vakantiegeld.

 

2. Tewerkstellingsattest

1. Regel

De werkgever moet aan de werknemer die uit dienst gaat een attest meegeven waarin:

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst;
 • de aard van de verrichte arbeid staat.

Opgelet!

Dit attest mag geen enkele andere vermelding bevatten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer.

 

3. Individuele rekening bij uit dienst

Binnen de 2 maanden na het einde van het kwartaal waarin de werknemer uit dienst is gegaan, moet de werkgever een individuele rekening over het lopende jaar bezorgen aan de werknemer.

 

4. C4-werkloosheidsbewijs

1. Regel

De werkgever moet voor de werknemer een formulier C 4 invullen. Op basis hiervan kan de werknemer werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

2. Inhoud

De RVA heeft hiervoor een document vastgesteld. Hierop moet de werkgever gegevens invullen over de identiteit van de werknemer, gegevens over zijn tewerkstelling, alsook de reden van de werkloosheid.

De bedoeling hiervan is dat de RVA zou kunnen nagaan of de werknemer onvrijwillig werkloos is geworden of niet.

 

5. De afrekening van de laatste betalingen

 

6. De belastingsfiche 281.10
 

 

i.s.m. SD Worx