Welke documenten moet je ontvangen bij je ontslag?

"Binnenkort ga ik bij mijn huidige werkgever uit dienst. Kunt u mij een overzicht geven van de verschillende documenten die ik moet krijgen?"

 

Het antwoord van Karin Buelens, Juridisch Kenniscentrum SD Worx 

Wanneer een werknemer uit dienst gaat is de werkgever verplicht een aantal documenten mee te geven:

- het vakantieattest
- het tewerkstellingsattest
- de individuele rekening
- het werkloosheidsbewijs-C4

 

Vakantieattest

1. Regel

Wanneer een bediende uit dienst gaat, is de werkgever verplicht om een afrekening van het vakantiegeld te maken. De resultaten van deze afrekening moeten vermeld worden op een vakantieattest. De werkgever moet dit afgeven aan de bediende.

 

2. Soorten

Er zijn twee soorten vakantieattesten:

 • een vakantieattest voor het saldo vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin je uit dienst gaat.
 • een vakantieattest voor het vervroegd vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar waarin je uit dienst gaat.

 

3. Inhoud

De werkgever vermeldt:

 • de periode gedurende welke de bediende of de leerling-bediende bij hem in dienst was en eventueel de gelijkgestelde periode;
 • de overeengekomen arbeidsduur en, in voorkomend geval zowel de wijziging(en) van de arbeidsduur;
 • in voorkomend geval het aantal vakantiedagen die door de bediende reeds werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen;
 • in voorkomend geval het aantal aanvullende vakantiedagen die door de bediende werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen;
 • de brutobedragen van het uitgekeerde enkel en dubbel vakantiegeld en, in voorkomend geval de periodes waarop deze bedragen betrekking hebben;
 • de bijdrage en inhoudingen op het vakantiegeld;
 • in voorkomend geval, het brutobedrag van het uitgekeerde aanvullende vakantiegeld.

 

Tewerkstellingsattest

1. Regel

De werkgever moet aan de werknemer die uit dienst gaat een attest meegeven waarin:

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst;
 • de aard van de verrichte arbeid staat.

Opgelet!

Dit attest mag geen enkele andere vermelding bevatten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer.

 

Individuele rekening bij uit dienst

Binnen de 2 maanden na het einde van het kwartaal waarin de werknemer uit dienst is gegaan, moet de werkgever een individuele rekening over het lopende jaar bezorgen aan de werknemer.

 

C4-werkloosheidsbewijs

1. Regel

De werkgever moet voor de werknemer een formulier C 4 invullen. Op basis hiervan kan de werknemer werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

 

2. Inhoud

De RVA heeft hiervoor een document vastgesteld. Hierop moet de werkgever gegevens invullen over de identiteit van de werknemer, gegevens over zijn tewerkstelling, alsook de reden van de werkloosheid.

De bedoeling hiervan is dat de RVA zou kunnen nagaan of de werknemer onvrijwillig werkloos is geworden of niet.